Talouden hyvä vire heijastuu myös työttömyyskassan jäsenmaksuun

Suomen taloudessa on eletty viime ajat positiivisessa vireessä. Maailmantalous on ollut kasvussa, mikä on auttanut myös Suomen vientivetoista taloutta kasvamaan. Työllisyystilanne on ollut erittäin hyvä.

Edes suurvaltojen väliset kauppakiistat eivät ole ainakaan vielä horjuttaneet talouden hyvää vauhtia, vaikka ne ovatkin lisänneet epävarmuutta ja näkyneet otsikoissa. Vahva työllistävä vaikutus on myös sillä, että palvelut valtaavat yhä suuremman osuuden Suomen talouskasvusta. Talouden ympärille on alkanut kuitenkin syntyä myös uhkakuvia. Talouskasvun hidastumisesta varoitellaan ja yt-neuvotteluista uutisoidaan.

Talous- ja työllisyystilanteen muutokset vaikuttavat vahvasti työttömyyskassoihin. Esimerkiksi meillä KOKO-kassassa työttömyysetuuksia maksettiin vuonna 2019 vain puolet siitä, mitä muutama vuosi sitten. Jäsenistömme työttömyysaste on tällä hetkellä erittäin alhaisella tasolla, noin 2,7 prosentissa.

Miten tämä sitten vaikuttaa kassan jäseniin? Selkein konkreettinen vaikutus on alhaisempi jäsenmaksu. Vuonna 2020 KOKOn jäseneksi pääsee 66 euron kiinteällä vuosimaksulla, kunhan jäsenyysehdot täyttyvät. Jäsenmaksu on lähes 40 euroa alhaisempi kuin heikon taloustilanteen aikana muutamia vuosia sitten.

Voimme olla iloisia tämänhetkisestä hyvästä vireestä, mutta katse on silti pidettävä tulevassa ja varauduttava työllisyyden heikkenemiseen. Työttömyyskassan on suoriuduttava velvoitteistaan myös heikompina aikoina. Haluamme tarjota jäsenille hyvän työllisyystilanteen tuoman hyödyn, mutta on tyypillistä ja myös tarpeellista, että hyvinä aikoina kassan taseeseen kerrytetään rahastoa. Tällä varmistetaan, että työllisyystilanteen heikentyessä kassa pystyy maksamaan jäsenilleen etuudet häiriöttömästi.

Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassojen taloutta vakavaraisuusvaatimusten puitteissa ja vahvistaa kassojen jäsenmaksut. Jäsenmaksua määritettäessä käymme läpi erilaisia talouden skenaarioita ja haemme tasapainoista ja vastuullista jäsenmaksutasoa. Vielä näyttää siltä, että talous- ja työllisyystilanne pysyy positiivisen puolella. Iloitaan siitä ja tarkkaillaan samalla talouden signaaleja herkillä tuntosarvilla.

Panu Lavonen, KOKO-kassan talousjohtajaKirjoittajan arkisto