Vuosi 2019: 50 vuotta, KOKO ja 200 000 jäsentä

Vuoden lopussa tulee usein muisteltua mennyttä vuotta, ja mitä edellisen vuodenvaihteen jälkeen onkaan tapahtunut. Mitä meillä KOKO-kassassa tapahtui vuonna 2019?

Mieleen nousee ensimmäisenä kassan uusi nimi ja 50-vuotisjuhlavuosi. Insinöörien ja arkkitehtien työttömyyskassa perustettiin 30. maaliskuuta 1969. Tuolloin yhteensä 24 insinööriä ja insinööriopiskelijaa allekirjoitti kassan perustamissopimuksen. Nämä perustajajäsenet, joista minulla on ollut kunnia tavata muutama menneen vuoden aikana, olivat erittäin kaukonäköisiä ja viisaita katsoessaan, että myös korkeasti koulutetut tarvitsevat tukea työttömyyden varalle.

Kassan perustamisvaiheessa tukea tarvittiin erityisesti lyhytkestoiseen kitkatyöttömyyteen. Tästä työelämä on muuttunut ja valitettavasti usealle meistä tulee työelämän aikana vastaan monenlaisia muitakin tilanteita.

Työttömyyskassojen tehtävä on siten nykypäivänä entistä tärkeämpi: tarjota tukea työttömyyden kohdatessa ja mahdollistaa omia ratkaisuja työuralla.

Perustamissopimuksen allekirjoittamisesta Insinöörien ja arkkitehtien työttömyyskassa on kasvanut ja laajentunut kattamaan useita muitakin koulutusaloja. Oli hienoa, että juuri juhlavuonna myös kassan nimi muutettiin IAET-kassasta Korkeasti koulutettujen kassa KOKOksi. Tuomme uuden nimemme kautta entistä paremmin esille jäsenkuntaamme kokonaisuutena ja sen erityislaatuisuutta.

Haluamme KOKOssa vastata jäsenistömme tarpeisiin muuttuvassa työelämässä. Me tunnemme parhaiten korkeasti koulutettujen jäsentemme työsuhteiden erityispiirteet, ja näitä seikkoja haluamme myös tuoda entistä enemmän esille, jotta korkeasti koulutettuja ei unohdettaisi esimerkiksi ansioturvalainsäädäntöä uudistaessa.

Kehitämme myös jatkuvasti kassan prosesseja ja kassassa asiointia. Viime vuonna muun muassa otimme käyttöön viestintämahdollisuuden suoraan eAsionnissa, paransimme mahdollisuuksia tapauskohtaisten infoviestien lähettämiseen sekä lisäsimme tiedottamista somekanavien kautta.

Juhlavuoden lopulla ylitimme 200 000 jäsenen rajan. KOKO-kassa on kasvanut 50 vuodessa Suomen toiseksi suurimmaksi työttömyyskassaksi. Suuri kiitos kaikille luottamuksesta, aiomme olla sen arvoisia!

Vuosi 2019 oli monella tavalla merkityksellinen KOKOlle. Aloitimme vuoden IAET-kassana, täytimme 50 vuotta ja ylitimme 200 000 jäsenen rajapyykin, mutta ennen kaikkea hoidimme tärkeintä tehtäväämme, ansioturvan maksamista ja jäsenten palvelemista.

Maksoimme etuuksia yli 12 500 jäsenelle vuoden aikana. Jäsenten erinomainen palvelu ja heidän ansioturvansa hoitaminen on meidän KOKO-kassalaisten tärkein tehtävä myös vuonna 2020.

Menestyksekästä uutta vuosikymmentä!

Outi Mäki, KOKOn kassanjohtajaKirjoittajan arkisto