Toimitithan kaikki tarvittavat liitteet ensihakemukseesi?

Kun haet ensimmäisen kerran ansiopäivärahaa, toimitathan kaikki tarvittavat liitteet. Näin nopeutat hakemuksesi käsittelyä. (Katso tarkemmat tiedot liitteistä: Päivärahahakemuksen liitteet)

Kassalle erityisen tärkeä liite on palkkatodistus, sillä sen sisältämien tietojen avulla saamme määriteltyä päivärahasi suuruuden. Palkkatodistus tarvitaan työttömyyttä tai lomautusta edeltävältä, vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta (ma -su). Pyydä palkkatodistus työnantajaltasi, siihen löytyy tarvittaessa pohja KOKOn lomakkeista. Palkkatodistuksessa tulee olla eritellysti mm. peruspalkan lisäksi maksetut palkkaerät.

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa kassaan palkkalaskelmia siten, että ne kattavat vähintään 26 työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa. Palkkalaskelmissa ei kuitenkaan välttämättä ole kaikkia kassan tarvitsemia tietoja, joten saatamme tarvita palkkalaskelmista huolimatta myös palkkatodistuksen.

Tulorekisterin kautta saadut palkkatiedot eivät myöskään aina ole riittävän tarkkoja päivärahahakemuksen käsittelyyn. Siksi suosittelemme tällä hetkellä toimittamaan palkkatodistuksen (tai palkkalaskelmat vastaavalta ajalta) hakemuksen liitteenä itse.

Jatkohakemuksen voi lähettää kassaan aikaisintaan neljän viikon tai kuukauden jälkeen ensihakemuksen lähettämisestä. Jatkohakemuksen voi lähettää, vaikka ensihakemusta ei olisi vielä käsitelty.

Lue aiheesta lisää:
Päivärahahakemuksen liitteet
Pikaohjeet lomautetuksi tai työttömäksi jäävälle