Pikaohjeet lomautetuksi tai työttömäksi jäävälle

Jos jäät lomautetuksi tai työttömäksi:

  1. Ilmoittaudu TE-toimiston verkkopalvelussa työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Jos lomautus on toteutettu osissa, huolehdi siitä, että työnhakusi on voimassa jokaisen lomautusosion kohdalla.
  2. Hae ansiopäivärahaa KOKOn eAsiointi-palvelussa kahden viikon kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alusta. Päivärahaa on haettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan.
  3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan kaikki pyydetyt liitteet. Käsittelijämme ottaa yhteyttä, jos tarvitaan lisätietoja.
  4. Hae jatkossa ansiopäivärahaa jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa.

Miten haen ansiopäivärahaa, infograafi, tiedot löytyvät tekstistä.

Päivärahahakemukseen tarvittavat liitteet

Lomautustilanteessa hakemuksen liitteiksi riittävät tällä hetkellä lomautusilmoitus, palkkatodistus 26 lomautusta edeltävältä kalenteriviikolta sekä palkkalaskelmat lomautuskuukausilta, jos olet osittain lomautettu. Jos sinulla on lomautettuna yritystoimintaa, tutustu ohjeidemme kohtaan Päivärahahakemuksen liitteet – Yritystoiminta.

Jos jäit kokonaan työttömäksi, katso tarkemmat ohjeet liitteistä täältä.

Tulorekisterin kautta saadut palkkatiedot eivät aina ole riittävän tarkkoja päivärahahakemuksen käsittelyyn. Tästä syystä suosittelemme toimittamaan työttömyyttä tai lomautusta edeltävän palkkatodistuksen (tai palkkalaskelmat vastaavalta ajalta) hakemuksen liitteenä. Näin hakemuksesi saadaan käsiteltyä sujuvasti ja ilman ylimääräisiä yhteydenottoja. Samoin jos teet työttömyyden tai lomautuksen aikana osittaista työtä, hakemusten käsittelyä jouduttaa, jos toimitat palkkalaskelman kassaan itse heti, kun olet sen saanut.

Lisätietoa:

Tarkemmat hakuohjeet
Usein kysyttyä: Päivärahahakemuksen liitteet
Edellytykset ansiopäivärahalle
Tietoa lomautuksista
Tietoa hakemusten käsittelystä

Vastauksia muihin koronatilanteeseen liittyviin kysymyksiin

Voinko saada ansiopäivärahaa, jos sairastun? Mitä teen, jos sairastun työttömänä? Näihin ja moniin muihin koronaan ja työelämään liittyviin kysymyksiin löydät vastauksen KOKO-kassalta usein kysyttyä koronaviruksesta -artikkelista.

Otathan KOKOon yhteyttä vain yhden kanavan kautta

Jotta pääsemme käsittelemään asiaasi nopeammin, otathan meihin yhteyttä vain yhden kanavan kautta. Ennen yhteydenottoa kannattaa tarkistaa, löytyisikö vastaus tältä sivulta tai Usein kysyttyä -osiosta.  Palvelemme puhelimitse ja sähköisesti, yhteystiedot löydät täältä: KOKO-kassan yhteystiedot

Jäsenyytesi voimassaolon voit tarkistaa eAsioinnista.

Määräaikaisia työttömyysturvaa koskevia lakimuutoksia

Koronatilanteen takia työttömyysturvaan on tehty monia määräaikaisia lakimuutoksia. Esimerkiksi työssäoloehdon täyttymiseen riittää nyt 13 kalenteriviikkoa, jos ansiopäivärahahakijan normaali 26 kalenteriviikon työssäoloehto ei täyty. Työssäoloehtoa kerryttävää työtä tulee olla tehty vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen ja ansiopäivärahan ensimmäinen maksettava päivä oltava viimeistään 31.12.2020. Jäsenyysehto on tällöin 13 viikkoa.

Katso myös:
Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset saivat jatkoa vuoden loppuun
Lomautetun yritystoimintaa ja opiskelua koskeva lakimuutos tuli voimaan
Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan koronatilanteessa

Artikkelia päivitetty 6.7.2020 ja 17.9.2020