Omavastuuaikaa, enimmäismaksuaikaa ja työssäoloehtoa koskevat määräaikaiset muutokset voimaan 15.4.

Työttömyysturvan omavastuuaikaa, enimmäismaksuaikaa ja työssäoloehtoa koskevat määräaikaiset lakimuutokset on hyväksytty eduskunnassa 9.4.2020. Laki on voimassa 15.4.–6.7.2020.

Lakimuutoksen myötä työttömälle tai lomautetulle voidaan maksaa työttömyysetuutta myös viiden päivän omavastuuajalta. Muutos koskee henkilöitä, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on 16.3.–6.7.2020 välisenä aikana.

Päivärahaa, jota on maksettu 16.3.2020 tai sen jälkeen alkaneen lomautuksen vuoksi, ei ajalla 16.3.–30.6.2020 huomioida päivärahan 300–500 päivän enimmäismaksuaikaa laskettaessa. Muiden työttömyyspäivärahaa saavien enimmäismaksuaika sen sijaan kuluu edelleen kuten ennenkin.

Jotta ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi saada, on täytettävä työssäoloehto sekä kassan jäsenyysehto. Nyt työssäoloehdon täyttymiseen riittää 13 kalenteriviikkoa, jos ansiopäivärahahakijan normaali 26 kalenteriviikon työssäoloehto ei täyty. Työssäoloehtoa kerryttävää työtä tulee olla tehty vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen ja ansiopäivärahan ensimmäinen maksettava päivä oltava viimeistään 3.7.2020. Jäsenyysehto on tällöin 13 viikkoa.

Työssäoloehdon puolittuminen koskee myös yrittäjän ei-omistavassa asemassa olevia perheenjäseniä, joiden työssäoloehto laskee 52 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Myös jäsenyysehto laskee 26 viikkoon.

Tarvitseeko lomautetun tai irtisanotun huomioida muutokset etuuksia hakiessa?

Ansiosidonnaista päivärahaa haetaan samalla tavalla kuin aiemminkin. Ilmoittaudu heti lomautuksen tai työttömyyden alkaessa TE-toimiston verkkopalvelussa työnhakijaksi. Päivärahaa voit hakea KOKO-kassasta viikon kuluttua lomautuksen tai työttömyyden alusta.

Lue lisää: Pikaohjeet työttömäksi tai lomautetuksi jäävälle