TE-toimistojen uusi asiakaspalvelumalli voimaan toukokuussa – muutoksia myös työnhakuvelvoitteeseen ja karensseihin

TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa otetaan 2.5.2022 alkaen käyttöön uusi asiakaspalvelumalli.

Uudessa mallissa työnhakijan on pääsääntöisesti haettava vähintään neljää työpaikkaa kuukauden tarkastelujakson aikana. Neljän työpaikan tavoite ei ole ehdoton, vaan siitä voidaan joustaa silloin, kun haettavissa ei ole riittävästi työpaikkoja. Työnhakuvelvoitteeseen voidaan tehdä poikkeuksia myös muun muassa lomautuksen, osittaisen työllistymisen tai opintojen perusteella.

TE-toimiston tapaamisia on jatkossa enemmän. Ensimmäinen tapaaminen eli alkuhaastattelu käydään TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa viiden arkipäivän sisällä työnhaun alkamisesta. Tämän jälkeen työnhakukeskusteluja on kolmen kuukauden ajan yleensä kahden viikon välein. Työnhakukeskustelut taukoavat kolmen kuukauden jälkeen kolmeksi kuukaudeksi, jonka jälkeen keskustelut taas jatkuvat.

Työttömyysturvan korvauksettomat määräajat eli karenssit lyhenevät uuden mallin myötä. Muutos vaikuttaa ennen kaikkea pitkiin karensseihin. 90 päivän karenssista luovutaan kokonaan ja jatkossa pisin korvaukseton määräaika on 45 päivää.

Työllistymissuunnitelman laatimiseen, ylläpitoon ja toteuttamiseen liittyvissä tilanteissa ensimmäisestä laiminlyönnistä ei jatkossa automaattisesti seuraa karenssia. Jos laiminlyöntejä on useampi vuoden sisällä, määrätään karenssi, jonka pituus riippuu laiminlyöntien määrästä, ellei henkilöllä ole pätevää syytä menettelyyn. Nämä laiminlyönneistä johtuvat karenssit voivat olla pituudeltaan 7–14 päivää. Työnhakijalle voidaan määrätä uusi työssäolovelvoite, jos hän laiminlyö työllistymissuunnitelmaan liittyviä toimia tai kieltäytyy velvoittavasta työtarjouksesta vähintään neljä kertaa vuoden aikana.

On hyvä tiedostaa, että työttömyyskassa toimii aina TE-toimistojen tai kuntien antamien lausuntojen mukaan. Eli KOKO ei tee päätöksiä edellä mainituista asioista.

Jos tarvitset uuteen malliin liittyviä neuvoja, otathan yhteyttä TE-toimistoosi tai kuntakokeilun asiakkaana omaan kuntaasi.

Lisää tietoa:

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ: Työnhakijan on toukokuusta alkaen haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa

TE-palvelut: Työnhakijan uusi asiakaspalvelumalli

Tiedotteen tekstit: TYJ ja KOKO