Omavastuuaikaan esitetään väliaikaista muutosta

Sosiaali- ja terveysministeriö on suunnitellut työttömyysturvalain väliaikaista muuttamista tammi-helmikuun ajaksi. Lakimuutosta ei ole vielä käsitelty eduskunnassa, joten se ei vielä ole voimassa.

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä työttömälle tai lomautetulle voitaisiin maksaa työttömyysetuutta myös viiden päivän omavastuuajalta. Muutos koskisi henkilöitä, joiden omavastuuajan ensimmäinen päivä on 1.1.2022–28.2.2022 välisenä aikana.

Päivärahaa hakiessasi sinun ei tarvitse huomioida muutosta mitenkään. Kun muutos on tullut voimaan, maksamme takautuvasti omavastuuajalta päivärahan niille päivärahan hakijoille, joiden omavastuuaika on jo tammikuussa ehditty huomioida.

Lue omavastuuajasta tarkemmin