Muutoksia soviteltuun ansiopäivärahaan 1.4.2019 alkaen

Jatkossa työtunteja sisältävä hakemus voidaan käsitellä, vaikka palkkaa ei vielä ole maksettu. Muutokset helpottavat myös osa-aikatyön vastaanottamista.

Jos sinulla on osa-aikatyö, enintään kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö, sivutoimista yritystoimintaa tai olet lomautettu lyhennetylle työpäivälle, voit samalla saada soviteltua ansiopäivärahaa. Tällä hetkellä saamasi tulot sovitellaan sen mukaan, milloin työ on tehty, eli ansaintaperusteisesti. 1.4.2019 tulee voimaan lakimuutos, jonka johdosta 1.4.2019 jälkeen tehtyjen töiden tulot huomioidaan päivärahan suuruudessa sen mukaan milloin palkka maksetaan, eli maksuperusteisesti.

Muutoksella pyritään tasaamaan työttömyyden vaikutusta toimeentuloon ja vähentämään viiveitä sovitellun päivärahan maksamisessa, kun tarvittavat tiedot ovat paremmin käytettävissä.

Siirtyminen ansaintaperusteisesta sovittelusta maksuperusteiseen sovitteluun saattaa hetkellisesti viivästyttää maksatusta varsinkin huhti-toukokuussa.

Päivärahaa hakiessa työtunnit tulee edelleen merkitä hakemukseen sen mukaan, milloin työ on tehty. Jatkossa myös palkkalaskelmien merkitys korostuu, koska kassan tulee saada tieto tarkasta palkanmaksupäivästä. Muistathan siis tarkistaa, että kassaan toimittamassasi palkkalaskelmassa näkyy maksupäivä.

Päivärahan sovittelussa siirrytään siis huomiomaan tulot sen mukaan, milloin palkka on maksettu. Aktiivisuutta seurataan edelleen sen mukaan, milloin työ on tehty, eli ansaintaperusteisesti. Samoin työssäoloehto kertyy edelleen sen mukaan, milloin työ on todellisuudessa tehty. Merkitse tämän vuoksi tehdyt työt edelleen hakemuksiin sen mukaan, milloin työ on oikeasti tehty, vaikka palkka maksettaisiin vasta myöhemmin.

Muutoksesta huolimatta osa sovittelusta joudutaan edelleen tekemään ansaintaperusteen mukaan. Yleisin tällainen tilanne on se, että olet lomautettu lyhennetylle työviikolle ja olet samalla saanut tuloa osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta. Tällöin saamasi työtulot huomioidaan päivärahaa maksettaessa edelleen sen mukaan, milloin työ on tehty, eikä silloin, milloin palkka on maksettu.

Esimerkki:

Olet aloittanut osa-aikatyön huhtikuussa ja olet tehnyt työtä yhteensä 75 tuntia. Palkka maksetaan 15.5. Hakemus huhtikuulta tulee täyttää toteutuneen mukaisesti, joten merkitse huhtikuun hakemukseen huhtikuussa tekemäsi työt. Huhtikuun päivärahan maksamisessa palkkaa ei kuitenkaan vielä huomioida. Toukokuussa työskentelet 50 tuntia ja palkka maksetaan 15.6. Hakiessasi päivärahaa toukokuulta, täytä hakemus jälleen toteutuneen mukaisesti, eli merkitse hakemukseen toukokuussa tekemäsi työtunnit. Toukokuun päivärahaa maksettaessa sovittelussa huomioidaan huhtikuun palkka, joka on maksettu 15.5. Kesäkuussa työtunteja ei ole lainkaan, mutta kesäkuussa päivärahaa maksettaessa sovittelussa huomioidaan 15.6. maksettu palkka.

Esimerkki:

Olet aloittanut osa-aikatyön huhtikuussa ja olet tehnyt työtä yhteensä 75 tuntia. Palkka maksetaan 30.4. Merkitse huhtikuun hakemukseen huhtikuussa tekemäsi työt. Koska palkka maksetaan huhtikuussa, saamasi tulo huomioidaan huhtikuun päivärahaa maksettaessa.

Päivitämme asiasta lisää tietoa verkkosivuillemme mahdollisimman pian.