Maksuperusteinen sovittelu säännöllistää soviteltua päivärahaa saavien tuloja

Työttömänä voi saada soviteltua päivärahaa, jos tekee osa-aikatyötä, kokoaikatyötä enintään kaksi viikkoa tai harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa. Myös lyhennetylle työpäivälle lomautettuna voi saada soviteltua päivärahaa.

Päivärahan sovittelussa siirryttiin maksuperusteiseen sovitteluun huhtikuun alussa. Nyt tehtyjen töiden tulot huomioidaan päivärahan suuruudessa vasta silloin, kun palkka on maksettu. Työtunteja sisältävä päivärahahakemus voidaan siis käsitellä, vaikka palkkaa ei vielä ole maksettu. Tämä säännöllistää monen osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän tuloja ja helpottaa töiden vastaanottamista.

Myös mahdolliset viiveet sovitellun päivärahan maksamisessa vähenevät, kun työstä tienattu palkka huomioidaan vasta sen kuukauden päivärahassa, jolloin palkka maksetaan. Näin kassalla on aina tarvittavat tiedot päivärahan saajan palkasta oikeaan aikaan.

Esimerkki:
Teet osa-aikatyötä huhtikuussa yhteensä 50 tuntia ja palkka maksetaan 15.5. Toukokuussa teet osa-aikatyötä 60 tuntia ja palkka maksetaan 15.6. Haet päivärahaa ajoilta 1.4.–30.4., 1.5.–31.5. ja 1.6.–30.6.

Huhtikuun päiväraha maksetaan täytenä, koska huhtikuussa ei vielä makseta palkkaa. Toukokuun päivärahan maksussa otetaan huomioon toukokuussa maksettu huhtikuun palkka. Kesäkuun päivärahassa otetaan puolestaan huomioon kesäkuussa maksettu toukokuun palkka.

Hakemuksiin merkitään työtunnit työnteon ajankohdan mukaan

Päivärahaa hakiessa työsuhteessa tehdyt työt tulee edelleen merkitä hakemukseen sen mukaan, milloin työ on oikeasti tehty. Myös aktiivisuutta seurataan työnteon ajankohdan mukaan. Palkkalaskelmat ovat jatkossa entistä tärkeämpiä, sillä kassa tarvitsee tiedon tarkasta palkanmaksupäivästä.

Yritystoimintana tehdyn työn työaikaa ei merkitä hakemuksiin, sillä yritystoiminnan tulot sovitellaan maksuajankohdan mukaan. Yritystoiminnan osalta myös aktiivisuus kertyy maksuajankohdan mukaan. Yritystoiminnaksi luetaan myös laskutusosuuskuntien kautta tehty työ.

Osa sovittelusta joudutaan edelleen tekemään ansaintaperusteen mukaan. Yleisin tällainen tilanne on se, että lyhennetylle työviikolle lomautetulla on samalla tuloa osa-aikatyöstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta. Tällöin työtulot huomioidaan päivärahaa maksettaessa sen mukaan, milloin työ on tehty, eikä silloin, milloin palkka on maksettu.

Lakimuutos maksuperusteiseen sovitteluun siirtymisestä tuli voimaan 1.4.2019.

Lue lisää:

Soviteltu päiväraha

Muutoksia soviteltuun ansiopäivärahaan 1.4.2019 alkaen