Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan koronatilanteessa

Eduskunta on 6. huhtikuuta hyväksynyt määräaikaisen lakimuutoksen, jonka mukaan yrittäjä voi saada Kelan työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi.

Rajatulo työmarkkinatuen saamiselle jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohden on 1090 euroa kuukaudessa. Muutos on voimassa 16.3. – 31.12.2020. Työmarkkinatukea haetaan Kelasta.

Ansiopäivärahan osalta yrittäjän työttömyysturvaan ei tehty muutoksia. Ansiopäivärahaa voidaan jatkossakin maksaa yrittäjän työssäoloehdon täyttäneelle yrittäjälle, jos yritystoiminta on lopetettu, yritystoiminnassa työskentely on päättynyt tai yritystoiminta on sivutoimista tai lyhytkestoista.

Infograafi: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ. Klikkaamalla kuvaa saat sen näkyviin suurempana.