Asiakkaat tyytyväisiä IAET-kassan palveluun

IAET-kassan asiakkaat olivat uusimman asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asteikolla 1–6 asiakkaat antoivat palveluiden keskiarvoksi tuloksen 4,96 ja 95 prosenttia voisi suositella kassaa.

Hakemusten käsittelyn luotettavuus, sähköisen asioinnin helppous sekä asiakaspalvelun ammattitaito ja asiantuntemus saivat tutkimuksessa parhaat arvosanat. Myös esimerkiksi verkkosivujen toimivuuteen oltiin tyytyväisiä. Eniten kehitettävää asiakkaat näkivät puhelinpalvelun aukioloaikojen riittävyydessä ja tavoitettavuudessa.

Vuonna 2018 voimaan tullut aktiivimalli aiheutti jonkin verran odotusta hakemusten käsittelyssä, joten asiakkaiden tyytyväisyys hakemusten käsittelynopeuteen laski 0,3 prosenttiyksikköä. Kaikissa muissa osa-alueissa asiakkaat olivat yhtä tyytyväisiä kassan palveluihin kuin vuotta aiemmin.

Edellisvuoden kyselyn pohjalta IAET-kassa toteutti asiakkaiden toiveesta mobiilioptimoidun sähköisen asioinnin ja hakemusmuistutuksen. Tämän vuotisen kyselyn pohjalta kassa lähtee selvittämään seuraavien toiveiden toteuttamista: päivärahan laskentatiedot sähköiseen asiointiin, päivärahapäätökset sähköisinä, ja ennuste ajankohdasta, jolloin hakemus otetaan käsittelyyn.

Tutkimuksen toteutti Onway Oy. Tutkimukseen vastasi 943 IAET-kassassa viimeisen puolen vuoden aikana asioinutta asiakasta. Kysely lähetettiin loppuvuodesta 2018 sähköisenä 3 500 henkilölle, joten vastaajia oli 27 %.

Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita! Tutkimuksen tulokset ovat IAET-kassalle erittäin tärkeitä jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseksi.