Aktiivisuusedellytyksen on täyttänyt 33 prosenttia päivärahan saajista

Aktiivimallin ensimmäinen 65 päivän tarkastelujakso on täyttynyt maaliskuun lopussa osalla IAET-kassan päivärahan saajista. Tämän hetken arvion mukaan IAET-kassan tarkastelujakson täyttäneistä päivärahan hakijoista 33 prosenttia on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen.

Näistä arviolta puolet on täyttänyt aktiivisuuden työllistämistä edistäviin palveluihin osallistumalla, vajaa puolet tekemällä töitä tai yritystoiminnalla ja noin 10 prosenttia TE-toimiston työllistymistä tukevilla muilla toimilla.

Lisäpäivillä olevista henkilöistä vain 14 prosenttia on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen.

Päivärahan saajia, jotka eivät ole säännösten mukaisesti aktiivisuusseurannan piirissä, on tällä hetkellä 8 prosenttia kaikista päivärahan saajista. Heistä 88 prosenttia on lomautettuja, 8 prosenttia saa etuutta työkyvyttömyyden vuoksi, 2 prosenttia odottaa työkyvyttömyyseläkepäätöstä ja 2 prosenttia toimii omais- tai perhehoitajana.

IAET-kassa tiedottaa lisää, kun tilastot tarkentuvat. Esimerkiksi tieto, kuinka suuren osan päivärahan saajista päivärahaa on jouduttu alentamaan, tarkentuu toukokuun puolivälin jälkeen, kun suurin osa huhtikuun hakemuksista on käsitelty.