Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan tulee muutoksia 1.7.2019

Henkilö, joka työskentelee perheyrityksessä ilman omistusosuutta yrityksestä, katsotaan 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajaksi. Aiemmin perheenjäsen on katsottu yrittäjäksi, vaikka hänellä ei ole ollut omistusta yrityksestä.

Yrittäjäkassaan kuuluneen yrittäjän perheenjäsenen, jolla ei ole omistusosuutta, kannattaa siirtyä palkansaajakassaan heti heinäkuun alusta. Yrittäjäkassassa täyttyneen työssäoloedellytyksen voi tuoda nk. jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos liittyy uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun on eronnut entisestä kassasta. Osittain täyttynyttä työssäoloedellytystä ei voi tuoda mukanaan.

Jos työskentely perheyrityksessä alkaa vasta nyt, yrittäjäkassaan ei enää kannata liittyä, ellei tarkoituksena ole hankkia osuutta perheyrityksestä tai siirtyä muutoin yritystoimintaan. Muutos ei koske sinua, jos sinulla on minkäänlainen omistusosuus perheen yrityksestä. Muutoksen ulkopuolelle jäävät myös henkilöt, jotka työskentelevät perheen omistamassa toiminimessä.

Lue lisää: TYJ:n tiedote