Työn merkityksellisyys heijastuu jäsenen parhaaksi

KOKO-kassan työyhteisön uutena jäsenenä pääsin heti näköalapaikalle, kun saimme uunituoreet tulokset asiakastyytyväisyyskyselystä. Tulokset ovat valtavan hyvät ja niistä voi jokainen olla ylpeä. Kolmen päivän aikana tapasin kaikki tiimit ja kuulin ajatuksia tuloksista. Empaattinen suhtautuminen korostui merkittävästi. Työssä palvellaan usein vaikeassa tilanteessa olevia kassan jäseniä, jolloin aidon kohtaamisen merkitys korostuu.

Myös vahva ammattitaito tuo tervettä ylpeyttä. Meillä osataan. Ammattitaito on sekä substanssiosaamista että myös taitoa vuorovaikutukseen. Meillä vastataan siihen mitä kysytään, mutta myös enemmän. Meillä osataan myös esittää jäsenelle ne oikeat kysymykset, jotta hän saa oikean ja kokonaisvaltaisen neuvon juuri omaan tilanteeseensa.

Aalto-yliopiston professori Pekka Mattila puhuu usein merkitysajureista*, ja kuunnellessani henkilöstön innostunutta suhtautumista omaan työhönsä, voin todella erottaa näitä erilaisia ajureita. Jokaisella on oma syynsä ja motiivinsa tehdä työtä. Se voi myös vaihdella. Mikään ajuri ei ole toistaan huonompi. Meillä kaikilla on oma elämäntilanteemme ja työ on hyvin suuressa roolissa, mutta jokaiselle se tuottaa erilaista sisältöä ja merkitystä elämään. Kaikki nämä ajurit ajavat meitä tekemään parhaamme.

Henkilöstön keskusteluissa korostettiin erityisesti yhtä ajuria merkityksellisyyden tuottajana ja se oli ”asiakkaan paras”. Vaikka muutkin ajurit tuovat asiakkaalle hyvää, niin kunnianhimo tehdä työtä jäsenen parhaaksi on vahva osa KOKOn kulttuuria. Se on meillä DNA:ssa.

Kaiken tämän lisäksi on ymmärrys siitä, että hyvät tulokset itsessään eivät kanna. Kunnianhimoa riittää vielä toiminnan kehittämiseen. Aina voi parantaa, aina voi kehittää. Myös tässä näkyvät eri ajurit, joiden kautta työhön tulee merkityksellisyyttä. Ajurina voi olla myös ”oma paras”, jolloin työstä haetaan esimerkiksi taloudellista turvaa tai yhteisöllisyyttä. Jos ihminen kokee tämän ajurin kautta työnsä merkitykselliseksi, niin se ei haittaa. Kehittämisen ja kehittymisen motiivina voi ja saa olla ajureista itselle sopivin.

Joka tapauksessa ihminen, joka kokee työnsä merkitykselliseksi, tekee työnsä hyvin. Ja jäsen hyötyy.

*Merkitysajurit (Cranston & Keller 2012):

  1. Organisaation paras
  2. Yhteiskunnan paras
  3. Asiakkaan paras
  4. Tiimin paras
  5. Oma paras

Kirjoittaja aloitti työt kassan henkilöstö- ja palvelujohtajana tämän vuoden helmikuussa.

Saara Aikio, KOKOn henkilöstö- ja palvelujohtajaKirjoittajan arkisto