Joulukuun alusta alkaen työttömyysturvan suojaosa on taas 300 euroa

Työttömyysturvan suojaosa korotettiin 500 euroon väliaikaisella lakimuutoksella vuoden 2020 kesäkuussa. Joulukuusta alkaen suojaosan määrä palaa jälleen 300 euroon.

Muutoksen voimaantulo on sidottu hakujakson alkuun. Tämä tarkoittaa, että 500 euron suojaosa on voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 30.11.2021. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa (279 euroa neljän kalenteriviikon sovittelussa) 1.12.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Suojaosalla tarkoitetaan sitä osa-aika- tai keikkatyön palkan tai sivutoimisen yritystoiminnan tulon määrää, joka ei vaikuta ansiopäivärahaan. Suojaosan ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden. Myös suojaosan alle jäävät tulot ja niiden perusteena oleva työ pitää ilmoittaa kassalle päivärahaa hakiessa.

Myös liikkuvuusavustuksen ehdot palaavat ennalleen

Liikkuvuusavustusta voi saada silloin, kun ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee pidemmän matkan päässä nykyisestä asuinpaikasta.

Liikkuvuusavustuksen edestakaista työmatkaedellytystä on lyhennetty väliaikaisella lakimuutoksella kolmesta tunnista kahteen tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä. Osa-aikatyön kohdalla työmatkaedellytys on ollut kaksi tuntia jo aiemmin.

Liikkuvuusavustuksen ehdot palaavat ennalleen ja kokoaikatyön kohdalla edellytetään jälleen kolmen tunnin työmatkaa joulukuun alusta alkaen. Muutoksen voimaantulo on sidottu työsuhteen alkuun. Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön yli kahden tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.11.2021. Jos työsuhde alkaa 1.12.2021 tai sen jälkeen, työmatkaedellytys on jälleen kolme tuntia.

Muuta ajankohtaista lakimuutoksista

Sivutoimisen yritystoiminnan sovittelussa palataan myös takaisin normaaliin käsittelytapaan. Tämä tarkoittaa, että yritystoiminnan tulot huomioidaan pääsääntöisesti vahvistetun verotuksen tulojen mukaan. Väliaikainen muutos, jonka perusteella sivutoimisen yritystoiminnan tulot huomioitiin etuuden saajan oman ilmoituksen perusteella kuukausittain, on päättymässä 30.11.2021.

Tällä hetkellä on voimassa myös väliaikainen lakimuutos, jonka mukaan erityistä sovittelujaksoa ja siihen liittyvää laskennallista tuloa ei sovelleta 30.11.2021 asti. Hallitus on esittänyt, että tätä väliaikaista lakia jatkettaisiin ja se olisi voimassa 1.12.2021–31.12.2022.

Tiedotteen tekstit: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ ja KOKO