27.6.2019
Työskentelen perheenjäsenenä perheyrityksessä, mutta en itse omista yrityksestä mitään tai käytä määräysvaltaa. Miten tämä vaikuttaa työttömyysturvaani?

Työskentelen perheenjäsenenä perheyrityksessä, mutta en itse omista yrityksestä mitään tai käytä määräysvaltaa. Miten tämä vaikuttaa työttömyysturvaani?

Perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen katsotaan työttömyysturvassa palkansaajaksi, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Yrittäjän perheenjäseneksi katsotaan puoliso (myös avopuoliso) ja yrittäjälle ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva samassa taloudessa asuva henkilö (vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lastenlapset).

Voit siis kuulua palkansaajien työttömyyskassaan ja saada samanlaista ansiosidonnaista työttömyysturvaa kuin muut palkansaajat.

16.6.2017
Saan päivärahaa ja harkitsen osa-aikaisia töitä laskutusosuuskunnan kautta. Miten työ vaikuttaa päivärahaan?

Saan päivärahaa ja harkitsen osa-aikaisia töitä laskutusosuuskunnan kautta. Miten työ vaikuttaa päivärahaan?

Jos työskentelet laskutusosuuskunnan kautta, työttömyysturvassa sinun katsotaan olevan yrittäjä. Jos laskutusosuuskuntatyöskentelysi on sivutoimista, voit saada soviteltua päivärahaa. TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon, voidaanko sinulle maksaa ansiopäivärahaa laskutusosuuskuntatyöskentelyn ajalta. Ole tarvittaessa yhteydessä TE-toimistoon suunnitelmistasi ja jos aloitat työskentelyn, ilmoita siitä TE-toimistoon ja kassaan.

16.6.2017
Saan päivärahaa kassasta ja aloitan pienimuotoisen yritystoiminnan. Miten työ vaikuttaa päivärahaan?

Saan päivärahaa kassasta ja aloitan pienimuotoisen yritystoiminnan. Miten työ vaikuttaa päivärahaan?

Kun aloitat päivärahan saajana yritystoiminnan, TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon, onko kyseessä sivu- vai päätoiminen yritystoiminta. Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulle ei voida maksaa päivärahaa. Jos sen sijaan toiminnan katsotaan olevan sivutoimista, estettä päivärahan maksulle ei ole.

Sivutoimisen yritystoiminnan tulot sovitellaan ansiopäivärahaan. 

16.6.2017
Saan päivärahaa kassasta ja aloitan päätoimisen yritystoiminnan. Miten toimin?

Saan päivärahaa kassasta ja aloitan päätoimisen yritystoiminnan. Miten toimin?

Yrittäjäaika ei kerrytä palkansaajakassan työssäoloehtoa, ja voit olla palkansaajakassan jäsen korkeintaan 18 kuukauden ajan päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Jos yritystoimintasi lakkaa 18 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, voit saada kassasta päivärahaa aiempaan palkansaaja-asemassasi kerryttämääsi työssäoloehtoon perustuen.

Jos aloitat päätoimisen yritystoiminnan työttömänä tai lomautettuna ollessasi,

15.6.2017
Jäin työttömäksi ja minulla on pienimuotoista yritystoimintaa. Pitääkö yritystoiminnasta ilmoittaa ja onko sillä vaikutusta päivärahaan?

Jäin työttömäksi ja minulla on pienimuotoista yritystoimintaa. Pitääkö yritystoiminnasta ilmoittaa ja onko sillä vaikutusta päivärahaan?

Ilmoita yritystoiminnastasi TE-toimistoon ja lisäksi kassaan ensimmäisen päivärahahakemuksesi yhteydessä. TE-toimisto antaa yritystoiminnastasi kassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulle ei voida maksaa päivärahaa. Jos sen sijaan toiminnan katsotaan olevan sivutoimista, estettä päivärahan maksulle ei ole.

Sivutoimisen yritystoiminnan tulot sovitellaan ansiopäivärahaan.