Työskentelen perheenjäsenenä perheyrityksessä, mutta en itse omista yrityksestä mitään tai käytä määräysvaltaa. Miten tämä vaikuttaa työttömyysturvaani?

Perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen katsotaan työttömyysturvassa palkansaajaksi, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Yrittäjän perheenjäseneksi katsotaan puoliso (myös avopuoliso) ja yrittäjälle ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva samassa taloudessa asuva henkilö (vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja lastenlapset).

Voit siis kuulua palkansaajien työttömyyskassaan ja saada samanlaista ansiosidonnaista työttömyysturvaa kuin muut palkansaajat. Täytät työssäoloehdon, kun olet ollut palkansaajakassan jäsenenä ei-omistavassa asemassa vähintään 12 kuukautta ja kerryttänyt perheyrityksessä työskennellessäsi työssäoloehtoa vähintään 52 kalenteriviikkoa 28 kuukauden sisällä. Työssäoloehtoa koskevat muut vaatimukset esimerkiksi työajan ja palkan suhteen ovat samat, kuin muillakin palkansaajilla.

Muista kuitenkin, että jos sinulla vähänkin omistusosuutta (yli 0 %) perheen yrityksestä, olet työttömyysturvassa yrittäjä.

Lisätietoa löydät kohdasta Yrittäjän määritelmä työttömyysturvassa.