Työttömyysturvan suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevat muutokset saavat jatkoa

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvan suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevien muutosten jatkon maaliskuun loppuun asti.

Lakimuutoksen myötä 500 euron suojaosa (500 euroa kalenterikuukauden sovittelussa, 465 euroa neljän kalenteriviikon sovittelussa) osa-aika- tai keikkatyön tuloille on voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.3.2021. Liikkuvuusavustusta voi  puolestaan saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.3.2021.

Myös osa lomautettuja ja yrittäjiä koskevista poikkeuksista sai jatkoa. Väliaikaisen muutoksen myötä lomautettujen opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita 16.3.2020-31.12.2021. Yrittäjät voivat puolestaan saada Kelasta työmarkkinatukea 31.3.2021 asti silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi.

Osa väliaikaisista muutoksista päättyy vuodenvaihteessa. Esimerkiksi ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei ole kulunut ajalla 1.7.-31.12.2020, mutta 1.1.2021 alkaen enimmäisaika taas kuluu.

Alla on päivitetty koonti työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista ja niiden voimassaolosta uusimpien muutosten myötä.

Muutos Voimassa/koskee
Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa. Koskee 1.6.2020-31.3.2021 alkavia hakujaksoja.
Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Koskee 12.6.2020-31.3.2021 alkavia työsuhteita.
Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.
Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. * Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joille maksetaan ansiopäivärahaa viimeistään 31.12.2020 alkaen. **
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu (missään tilanteessa). Enimmäisaika ei kerry ajalla 1.7.-31.12.2020.
Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.2020-31.3.2021.
Lomautetun opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Voimassa 16.3.2020-31.12.2021.
Lomautetun yritystoimintaa ei tutkita TE-toimistossa. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin. Voimassa 16.3.2020-31.1.2021.
Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
  • Henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen.
  • Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.
Voimassa 16.3.-31.12.2020
Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti, vaikka henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa. Voimassa 16.3.-31.1.2021
TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen. Voimassa 1.8.-31.12.2020.

* Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys puolitettu 26 viikkoon.

** Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella.

Tiedotteen teksti ja taulukko: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ