Peruspäivärahaan tulee ensi vuonna 2,1 prosentin indeksikorotus

Kela on vahvistanut vuoden 2022 kansaneläkeindeksin pisteluvun, joka vaikuttaa myös peruspäivärahaan ja sitä kautta ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 2,1 %. Peruspäiväraha ja ansiopäivärahan perusosa nousevat korotuksen myötä 34,50 euroon ja lapsikorotukset yhdestä lapsesta 5,41 euroon, kahdesta lapsesta 7,95 euroon ja vähintään kolmesta lapsesta 10,25 euroon.

Korotus tulee voimaan 1.1.2022. Se vaikuttaa 1.1.2022 ja sen jälkeisiltä päiviltä haettaviin etuuksiin.

Ansiopäivärahalaskuri ja laskuesimerkit KOKOn sivuilla päivittyvät voimaantulon jälkeen.

Lue ansiopäivärahan muodostumisesta tarkemmin

Lisätietoja kansaneläkeindeksistä Kelan sivuilla