Hae muutosturvaa, jos olet täyttänyt 55 vuotta ja sinut on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen

Vuoden 2023 alusta otetaan käyttöön uusi muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille työntekijöille. Muutosturvaan kuuluu muutosturvaraha, oikeus koulutukseen ja tavallista pidempi työllistymisvapaa.

Voit hakea muutosturvaa, jos

  • sinut on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen
  • irtisanomiseen on tuotannolliset ja taloudelliset syyt
  • olet täyttänyt 55 vuotta ennen irtisanomista
  • olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta.

Toimi näin:

1. Ilmoittaudu TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta

Jotta voit saada muutosturvaa, ilmoittaudu TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän sisällä irtisanomisestasi. TE-toimisto tutkii, oletko oikeutettu muutosturvaan, ja ilmoittaa sinulle päätöksestä.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

2. Hae muutosturvarahaa työttömyyskassastasi tai Kelasta

Muutosturvaraha on kertaluonteinen korvaus, joka vastaa suuruudeltaan noin yhden kuukauden palkkaa. Hae muutosturvarahaa omasta työttömyyskassastasi viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae muutosturvarahaa Kelasta.

Voit saada muutosturvarahan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyytesi kassassa olisi alkanut vasta juuri ennen irtisanomista, etkä olisi ollut jäsen riittävän kauan saadaksesi ansiopäivärahaa.

Muutosturvarahan saaminen ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä, että työttömyys olisi alkanut, vaan se voidaan maksaa jo irtisanomisaikana. Jos työllistyt sinut irtisanoneelle työnantajalle heti uudelleen, muutosturvaraha voidaan joutua perimään takaisin.

3. Hae muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta

Voit hakea muutosturvakoulutukseen TE-toimiston kautta. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus, ja se voi kestää enintään 6 kuukautta.

Palkallinen työllistymisvapaa

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille kuuluva palkallinen työllistymisvapaa on muutosturvakokonaisuuden piiriin kuuluvilla 5 päivää tavallista pidempi.

Tarkempia tietoja ja ohjeita muutosturvarahan hakuun löydät kohdasta Muutosturva.