Suojaosan ja liikkuvuusavustuksen väliaikaiset muutokset saivat jatkoa vuoden loppuun

Eduskunta on 21.10. hyväksynyt työttömyysturvan suojaosaan sekä liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytykseen liittyvien lakimuutosten jatkamisen vuoden loppuun asti. Muutokset oli alun perin säädetty päättymään lokakuun lopussa.

Lakimuutoksen myötä 500 euron suojaosa työtuloille on voimassa silloin, kun hakujakso alkaa viimeistään 31.12.2020. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön yli 2 tunnin työmatkan perusteella silloin, kun työsuhde alkaa viimeistään 31.12.2020. Jos työsuhde alkaa 1.1.2021, työmatkaedellytys on jälleen 3 tuntia.

Kaikki työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset ovat nyt voimassa vuoden loppuun asti. Tarkemmat tiedot löydät alla olevasta taulukosta.

Muutos Voimassa/koskee
Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa. Koskee 1.6.-31.12.2020 alkavia hakujaksoja.
Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Koskee 12.6.-31.12.2020 alkavia työsuhteita.
Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.
Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. * Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joille maksetaan ansiopäivärahaa viimeistään 31.12.2020 alkaen. **
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu (missään tilanteessa). Enimmäisaika ei kerry ajalla 1.7.-31.12.2020.
Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi. Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.-31.12.2020.
Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
  • Henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa.
  • Henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen.
  • Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.
Voimassa 16.3.-31.12.2020
TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen. Voimassa 1.8.-31.12.2020.

* Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys puolitettu 26 viikkoon.

** Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella.

Taulukon koonnin on laatinut Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ