17.5.2023
Miksi järjestelmä pyytää liitettä, joka on jo toimitettu?

Miksi järjestelmä pyytää liitettä, joka on jo toimitettu?

Järjestelmä pyytää automaattisesti käsittelyssä mahdollisesti tarvittavia liitteitä. Joskus pyynnöt voivat olla tarpeettomia, jos liitteitä on esim. lähetetty jo ennakkoon. Jos tiedät jo lähettäneesi liitteen työttömyyskassalle, pyynnöstä ei tarvitse välittää.

17.5.2023
Miten lähetän liitteet sähköisesti?

Miten lähetän liitteet sähköisesti?

Hakemuksen lähettämisen jälkeen järjestelmä pyytää automaattisesti käsittelyssä mahdollisesti tarvittavia liitteitä. Voit tässä kohtaa lisätä liitteitä hakemukseen.

Voit myös lähettää lisäselvityksiä jälkikäteen eAsioinnissa ”Liitteet”-välilehden kautta. Liitteet-välilehdellä klikkaa ensin Lähetä-painiketta, jonka jälkeen pääset valitsemaan ja lähettämään laitteeltasi haluamasi tiedostot.

Päivärahahakemuksen liitteet

4.12.2020
Tarvitseeko minun toimittaa palkkatodistus tai palkkatietoja kassaan?

Tarvitseeko minun toimittaa palkkatodistus tai palkkatietoja kassaan?

Saamme palkkatiedot tulorekisteristä. Aina tulorekisterin tiedot eivät kuitenkaan ole riittävät. Silloin pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai työnantajan laatiman palkkatodistuksen hakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Halutessasi voit itsekin toimittaa palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat työttömyyttä edeltävältä 26 kalenteriviikolta (n. 6 kk) hakemuksesi mukana.

16.6.2017
Määräaikainen työsuhteeni päättyi. Tarvitsetteko irtisanomisilmoitusta?

Määräaikainen työsuhteeni päättyi. Tarvitsetteko irtisanomisilmoitusta?

Määräaikaiset työsuhteet sovitaan jo työsuhteen alkaessa päättyvän tiettynä päivänä. Työntekijälle ei siksi anneta erillistä ilmoitusta työsuhteen päättymisestä, joten sellaista ei tarvitse kassaan toimittaa.

16.6.2017
Tarvitseeko kassaan toimittaa verokortti?

Tarvitseeko kassaan toimittaa verokortti?

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko etuutta varten haettua muutosverokorttia tai palkkaa varten määrättyä verokorttia.

Työttömyyskassa saa palkkaverokortin tiedot pääsääntöisesti suoraan verottajalta. Joissain tapauksissa verokorttia saatetaan joutua pyytämään asiakkaalta. Jos ansiosidonnaisen päivärahasi verotuksessa käytetään palkkaverokorttia,

16.6.2017
Miksi tarvitsette työsopimuksen, miksei työtodistus riitä?

Miksi tarvitsette työsopimuksen, miksei työtodistus riitä?

Kassa tarvitsee työsopimuksen työsuhteen ehtojen tarkastamista varten. Esimerkiksi työn alun perin tarkoitettu kesto, työaika ja työsuhteessa noudatettava irtisanomisaika ovat asioita, joita kassa tarkistaa työsopimuksesta. Myös se, onko kyseessä työsuhde, selviää vain työsopimuksesta.

Jos työsuhteesi on alkanut 3 vuotta sitten tai aiemmin,

16.6.2017
Lähetänkö päivärahahakemuksen liitteet kassaan alkuperäisenä?

Lähetänkö päivärahahakemuksen liitteet kassaan alkuperäisenä?

Päivärahahakemuksen liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot riittävät.

16.6.2017
Mitä tietoja liitän ansiopäivärahahakemukseeni?

Mitä tietoja liitän ansiopäivärahahakemukseeni?

Katso kohdasta päivärahahakemuksen liitteet, mitä selvityksiä sinun pitää lähettää kassaan hakemuksesi käsittelemiseksi. Kun lähetät hakemuksen eAsioinnin kautta, saat antamiesi tietojen perusteella hakemuksesi loppuun listauksen tarvittavista liitteistä. Voit toimittaa liitteet eAsioinnin kautta.

Jos kaikkia liitteitä ei ole ansiopäivärahan hakuhetkellä saatavillasi,