4.12.2020

Tarvitseeko minun toimittaa palkkatodistus tai palkkatietoja kassaan?

Saamme palkkatiedot tulorekisteristä. Aina tulorekisterin tiedot eivät kuitenkaan ole riittävät. Silloin pyydämme sinulta tarkentavia tietoja tai työnantajan laatiman palkkatodistuksen hakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Halutessasi voit itsekin toimittaa palkkatodistuksen tai palkkalaskelmat työttömyyttä edeltävältä 26 kalenteriviikolta (n. 6 kk) hakemuksesi mukana.

16.6.2017

Määräaikainen työsuhteeni päättyi. Tarvitsetteko irtisanomisilmoitusta?

Määräaikaiset työsuhteet sovitaan jo työsuhteen alkaessa päättyvän tiettynä päivänä. Työntekijälle ei siksi anneta erillistä ilmoitusta työsuhteen päättymisestä, joten sellaista ei tarvitse kassaan toimittaa.

16.6.2017

Tarvitseeko kassaan toimittaa verokortti?

Ansiosidonnainen päiväraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko etuutta varten haettua muutosverokorttia tai palkkaa varten määrättyä verokorttia.

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortti etuutta varten. Tällöin käytetään verokortin mukaista veroprosenttia. Samalla varmistat oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaasi.

16.6.2017

Miksi tarvitsette työsopimuksen, miksei työtodistus riitä?

Kassa tarvitsee työsopimuksen työsuhteen ehtojen tarkastamista varten. Esimerkiksi työn alun perin tarkoitettu kesto, työaika ja työsuhteessa noudatettava irtisanomisaika ovat asioita, joita kassa tarkistaa työsopimuksesta. Myös se, onko kyseessä työsuhde, selviää vain työsopimuksesta.

Jos työsuhteesi on alkanut 3 vuotta sitten tai aiemmin,

16.6.2017

Lähetänkö päivärahahakemuksen liitteet kassaan alkuperäisenä?

Päivärahahakemuksen liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot riittävät.

16.6.2017

Mitä tietoja liitän ansiopäivärahahakemukseeni?

Katso kohdasta päivärahahakemuksen liitteet, mitä selvityksiä sinun pitää lähettää kassaan hakemuksesi käsittelemiseksi. Kun lähetät hakemuksen eAsioinnin kautta, saat antamiesi tietojen perusteella hakemuksesi loppuun listauksen tarvittavista liitteistä. Voit toimittaa liitteet eAsioinnin kautta.

Jos kaikkia liitteitä ei ole ansiopäivärahan hakuhetkellä saatavillasi,