KOKO-kassaan voi nyt lähettää viestejä eAsioinnin kautta

KOKO-kassan sähköisessä palvelussa (eAsiointi) on uusi toiminto, jonka avulla kassan asiakkaat voivat lähettää viestejä käsittelijöille ja vastaanottaa niitä heiltä.

Viestintä eAsioinnin kautta on tietoturvallista eikä sen käyttöönotto vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Viestintätoiminto on käytössäsi, kun kirjaudut sähköiseen palveluun normaaliin tapaan Suomi.fi-palvelun vahvan tunnistautumisen kautta.

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa: Jos koulutusta ei arvosteta, Suomi on vaarassa jäädä muiden maiden jalkoihin

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO ja 12 korkeasti koulutettujen asemaa ajavaa liittoa ovat huolestuneita koulutuksen arvostuksesta Suomessa. Kassa ja liitot muistuttavat, että korkeakoulutukseen on panostettava, jotta sen laatu säilyisi riittävänä myös tulevaisuudessa.

Lue lisää ”Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa: Jos koulutusta ei arvosteta, Suomi on vaarassa jäädä muiden maiden jalkoihin”

Perheyrityksiä koskevat työttömyysturvan muutokset voimaan heinäkuun alussa

Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaan tuli heinäkuun alussa lakimuutos. Perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen katsotaan jatkossa työttömyysturvassa palkansaajaksi, jos hänellä ei ole omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Silloin myös työttömyyskassan jäsenyys tulee vaihtaa yrittäjäkassasta palkansaajakassaan.

Lue lisää ”Perheyrityksiä koskevat työttömyysturvan muutokset voimaan heinäkuun alussa”

Maksuperusteinen sovittelu säännöllistää soviteltua päivärahaa saavien tuloja

Työttömänä voi saada soviteltua päivärahaa, jos tekee osa-aikatyötä, kokoaikatyötä enintään kaksi viikkoa tai harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa. Myös lyhennetylle työpäivälle lomautettuna voi saada soviteltua päivärahaa.

Päivärahan sovittelussa siirryttiin maksuperusteiseen sovitteluun huhtikuun alussa. Nyt tehtyjen töiden tulot huomioidaan päivärahan suuruudessa vasta silloin, kun palkka on maksettu. Lue lisää ”Maksuperusteinen sovittelu säännöllistää soviteltua päivärahaa saavien tuloja”