Lakimuutoksia päivärahan sovitteluun ja ilman päätöstä maksettavan työttömyysetuuden pituuteen

11.5. tuli voimaan väliaikainen lakimuutos, jonka tarkoitus on nopeuttaa etuuksien maksamista. Lakimuutoksen myötä 

  • erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta työtulosta luovutaan
  • yrittäjän tulot huomioidaan oman ilmoituksen perusteella, jos tulot ovat laskeneet koronaepidemian vuoksi
  • aika, jolta työttömyysetuutta voi olla maksettuna ilman päätöstä, pitenee kahdesta kuuteen kuukauteen.

Poikkeuslaki on voimassa 31.10.2020 saakka ja sitä sovelletaan 11.5.2020 ja sen jälkeen alkaviin hakujaksoihin. Ilman päätöstä maksettavan työttömyysetuuden pituutta koskevaa muutosta voidaan kuitenkin käyttää jo aiemmin saapuneen hakemuksen kohdalla. 

Päivärahaa maksetaan normaalisti joko 4 peräkkäisen kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa (tavanomainen sovittelujakso). Aikaisemmin tätä normaalia 4 kalenteriviikon tai kuukauden sovittelujaksoa lyhennettiin, jos jaksolle osui esim. aikaa, jolta ei ole oikeutta päivärahaan. Tuo lyhennetty jakso on nimeltään erityinen sovittelujakso. Väliaikaisen lain aikana sovittelujaksoa ei kuitenkaan lyhennetä, eli erityisestä sovittelujaksosta on luovuttu. 

Aikaisemmin, kun käytettäväksi tuli erityinen sovittelujakso, myös saadut tulot tuli muuntaa laskennalliseksi tuloksi. Soviteltavista tuloista poistettiin esim. sellaiset tulot, jotka oli maksettu esteen aikana ja loput tulot muunnettiin vastaamaan kuukausituloa. Väliaikaisen lain aikana tuloista ei poisteta esteen aikana maksettuja tuloja, vaan tulot huomioidaan sellaisenaan sovittelussa. Tulojen laskennallisesta muuntamisesta on siis luovuttu. 

Esimerkki: Päivärahaa haetaan 4 kalenteriviikolta. Lomautus on toteutettu päivittäistä työaikaa lyhentämällä. Palkan mukainen työaika huomioidaan sillä kalenteriviikolla, jonka aikana se maksetaan. Jos työaika ylittyy, kyseiseltä viikolta ei voida maksaa päivärahaa. Aiemmin tavanomaista 4 viikon sovittelujaksoa lyhennettiin, koska 1 viikon ajalta ei ollut oikeutta päivärahaan. Nyt sovittelujaksoa ei lyhennetä, eli erityisestä sovittelujaksosta on luovuttu. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa lopuilta hakujakson päiviltä ja sovittelussa huomioidaan hylätyn viikon aikana maksettu palkka sellaisenaan, eli palkasta ei vähennetä mitään, eikä sitä muunneta kuukausitasolle, koska tulojen laskennallisesti muuntamisesta on väliaikaisesti luovuttu. 

Esimerkki: Päivärahaa haetaan 1.6. – 30.6.2020 (kalenterikuukausi). Osa-aikatyön palkka maksetaan 15.6. Kela maksaa sairauspäivärahaa ajalta 15.6. – 18.6., eikä tältä ajalta voida maksaa päivärahaa. Vaikka tavanomaiselle sovittelujaksolle kohdistuu aikaa, jolta ei ole oikeutta päivärahaan, sovittelujaksoa ei lyhennetä. Erityisestä sovittelujaksosta on siis luovuttu. Soviteltua päivärahaa maksetaan ajoilta 1.6. – 14.6. ja 19.6. – 30.6. ja soviteltavina tuloina huomioidaan kokonaisuudessaan sen palkka, joka on maksettu 15.6. Tuloista ei vähennetä mitään, eikä niitä muunneta laskennallisesti kuukausituloksi, eli tulojen laskennallisesta muuntamisesta on luovuttu. 

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, lue lisää täältä