Muut kysymykset (UKK)

Tältä sivulta voit lukea vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien eri aihepiirejä.

Jos olet päätoiminen opiskelija, kassa ei voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Tämä koskee myös mm. opintojen kesäloma-aikoja. Jos opiskelusi on sen sijaan sivutoimista, estettä päivärahan maksulle ei ole. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon, ovatko opintosi pää- vai sivutoimisia. Saadaksesi lausunnon, ole yhteydessä TE-toimistoon.

Huomioithan, että opintotukea tai aikuiskoulutustukea ei voi saada samalta ajalta kuin ansiopäivärahaa. Jos saat näitä etuuksia, suosittelemme olemaan yhteydessä niiden maksajaan jo ennen ansiopäivänrahan hakemista. Näin vältyt mahdolliselta takaisinperinnältä.

Lisätietoa opinnoista kohdasta Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut.

Työttömyyskassalle ei tarvitse ilmoittaa työsuhteiden muutoksista, jollet hae kassasta ansiosidonnaista päivärahaa. Tarvitsemme työtietojasi vasta, jos tulet ansiopäivärahan hakijaksi.

Joissain tilanteissa voi olla tarpeellista ilmoittaa omaan ammattiliittoon työsuhteen muutoksista. Ole tarvittaessa yhteydessä ammattiliittoosi.

Kassa ei tee työsuhteisiin liittyvää lakineuvontaa. Työttömyyskassa neuvoo ansiopäivärahan haussa ja muissa keskeisesti kassan toimintaan liittyvissä asioissa.

Jos olet ammattiliiton jäsen, suosittelemme ottamaan yhteyttä omaan liittoosi. Liitot tarjoavat usein jäsenilleen neuvontaa työsuhdeasioissa.

Jos et ole ammattiliiton jäsen, lue lisää esim. Työsuojelu - Etusivu (tyosuojelu.fi) 

Kelan maksama sairauspäiväraha on sairausajan ensisijainen etuus. Jos sairautesi on lyhytaikainen eli alle Kelan sairauspäivärahan omavastuuajan, kassa maksaa sinulle päivärahaa normaalisti sairausajalta. Pidempään jatkuvan sairausloman osalta tulee hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa Kelan omavastuuajalta, jos sinulle on maksettu ansiosidonnaista päivärahaa välittömästi ennen sairastumista.

Ilmoita sairastumisestasi myös TE-toimistoon. Hae kassasta ansiopäivärahahakemuksella Kelan omavastuuaika.

Työttömyyskassa lähettää maksutiedot kaikkien päivärahan saajien osalta kerran vuodessa helmikuussa. Lisäksi eläkeyhtiö voi tehdä ETK:n kautta sähköisen pyynnön tietojen siirtämisestä milloin tahansa. Tietopyyntöihin vastataan neljästi viikossa.