Muut kysymykset (UKK)

Tältä sivulta voit lukea vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin koskien eri aihepiirejä.

Jos olet päätoiminen opiskelija, kassa ei voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Tämä koskee myös mm. opintojen kesäloma-aikoja. Jos opiskelusi on sen sijaan sivutoimista, estettä päivärahan maksulle ei ole. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon, ovatko opintosi pää- vai sivutoimisia. Saadaksesi lausunnon, ole yhteydessä TE-toimistoon.

Jos olet lomautettuna ja lomautuksesi on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, TE-toimisto ei tutki opiskelusi pää- tai sivutoimisuutta. Jos lomautus jatkuu edelleen 1.1.2021 lukien, TE-toimisto tutkii asian ja antaa kassaa sitovan lausunnon opiskelun pää- tai sivutoimisuudesta.

Huomioithan, että opintotukea tai aikuiskoulutustukea ei voi saada samalta ajalta kuin ansiopäivärahaa. Jos saat näitä etuuksia, suosittelemme olemaan yhteydessä niiden maksajaan jo ennen ansiopäivänrahan hakemista. Näin vältyt mahdolliselta takaisinperinnältä.

Lisätietoa opinnoista kohdasta Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut.

Työttömyyskassalle ei tarvitse ilmoittaa työsuhteiden muutoksista, jollet hae kassasta ansiosidonnaista päivärahaa. Tarvitsemme työtietojasi vasta, jos tulet ansiopäivärahan hakijaksi.

Joissain tilanteissa voi olla tarpeellista ilmoittaa omaan ammattiliittoon työsuhteen muutoksista. Ole tarvittaessa yhteydessä ammattiliittoosi.

Kassa ei tee työsuhteisiin liittyvää lakineuvontaa. Kassa neuvoo ansiopäivärahan haussa ja muissa keskeisesti kassan toimintaan liittyvissä asioissa.

Jos olet ammattiliiton jäsen, suosittelemme ottamaan yhteyttä omaan liittoon. Liitot tarjoavat usein jäsenilleen neuvontaa työsuhdeasioissa.

Kelan maksama sairauspäiväraha on sairausajan ensisijainen etuus. Jos sairautesi on lyhytaikainen eli alle Kelan sairauspäivärahan omavastuuajan, kassa maksaa sinulle päivärahaa normaalisti sairausajalta. Pidempään jatkuvan sairausloman osalta tulee hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa Kelan omavastuuajalta, jos sinulle on maksettu ansiosidonnaista päivärahaa välittömästi ennen sairastumista.

Ilmoita sairastumisestasi myös TE-toimistoon. Hae kassasta ansiopäivärahahakemuksella Kelan omavastuuaika ja liitä mukaan lääkärintodistus, josta sairausaika käy ilmi.