Olen saanut aiemmin kassasta ansiopäivärahaa. Olin muutaman kuukauden työssä ja työni loppuvat. Mitä minun pitää tehdä? Muuttuuko päivärahani? Tuleeko uusi omavastuuaika?

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä TE-toimistoon työnhakijaksi työsuhteen päätyttyä. Voit hakea päivärahaa vähintään 4 viikon hakujaksoissa. Toimita kassaan hakemuksesi liitteenä kopio työsopimuksesta. Toimita myös irtisanomisilmoitus, jos työsuhteesi oli vakituinen. Palkkatiedot saamme tulorekisteristä.

Kassa seuraa työssäoloehdon kertymistä. Jos työssäoloehtosi ei ole täyttynyt uudelleen työjakson jälkeen, maksetaan samaa päivärahaa kuin ennen työssäolojaksoa eikä uutta omavastuuaikaa oteta. Myöskään enimmäisaika ei ala alusta.

Jos olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, päivärahan enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta. Työssäoloehto täyttyy, kun sinulle on kertynyt 26 kalenteriviikkoa työtä yhdessä tai useammassa työssä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan uudelleen ja omavastuuaika otetaan, jos täytät työssäoloehdon ja uuden päivärahakauden enimmäisaika alkaa yli vuoden kuluttua edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta ja omavastuuaika on otettu tällöin. Kun lähetät kassaan päivärahahakemuksen, kassa selvittää päivärahaasi vaikuttavat asiat ja tiedottaa sinua päivärahasi tilanteesta.