26.1.2024
Olen vaalivirkailijana/äänten laskijana vaaleissa, miten tämä vaikuttaa ansiopäivärahaani?

Olen vaalivirkailijana/äänten laskijana vaaleissa, miten tämä vaikuttaa ansiopäivärahaani?

Vaalivirkailijana tai ääntenlaskijana toimimisesta saatavat palkkiot ovat pääsääntöisesti ansiopäivärahan sovittelussa huomioitavia tuloja. Lue ansiopäivärahan sovittelusta tarkemmin täältä.

16.6.2017
Kuinka osa-aikatyön palkka vaikuttaa päivärahaan?

Kuinka osa-aikatyön palkka vaikuttaa päivärahaan?

Päivärahan sovittelussa otetaan huomioon yleensä kaikki verotuksessa ansiotuloksi luettavat tulot. Tulot huomioidaan tavallisesti palkan maksuajankohdan perusteella.

Sovitellun päivärahan suuruus lasketaan erikseen jokaiselle sovittelujaksolle, kyseiselle jaksolle soviteltavien tulojen mukaisesti. Voit ansaita 300 € kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa saamasi päivärahan suuruuteen.

16.6.2017
Kuinka osa-aikatyön työaika vaikuttaa päivärahaan?

Kuinka osa-aikatyön työaika vaikuttaa päivärahaan?

Kun teet osa-aikatyötä, toteutunut työaikasi huomioidaan sen sovittelujakson aikana, jolloin palkka maksetaan. Sovittelujakso on kuukauden tai 4 viikon jakso. Työsi katsotaan osa-aikatyöksi, jos työaika on enintään 80 % kokoaikatyön enimmäistyöajasta. Jos työaikasi ylittyy jollain sovittelujaksolla, se estää päivärahan maksun kyseiseltä jaksolta.

16.6.2017
Aloitin työttömänä osa-aikatyön, mutten enää halua tehdä kyseistä työtä, työajat eivät sovi tilanteeseeni. Onko tällä vaikutusta päivärahaani?

Aloitin työttömänä osa-aikatyön, mutten enää halua tehdä kyseistä työtä, työajat eivät sovi tilanteeseeni. Onko tällä vaikutusta päivärahaani?

Päättäessäsi työsuhteen, asiasta tulee ilmoittaa TE-toimistoon, jonka jälkeen TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon päivärahaoikeudestasi irtisanoutumisen jälkeen. Työsuhteen päättäminen voi johtaa karenssiin. Voit olla TE-toimistoon yhteydessä jo harkitessasi työsuhteen päättämistä, jotta saat tarkempaa tietoa työsuhteen päättämisen vaikutuksesta päivärahaoikeuteesi.

16.6.2017
Kannattaako minun ottaa vastaan osa-aikatyö?

Kannattaako minun ottaa vastaan osa-aikatyö?

Kassa ei tee kannattavuuslaskelmia tai edullisuusvertailuja. Jos olet jonkin ammattiliiton jäsen, voit saada liitosta neuvoja tilanteesi vaihtoehtojen vertailuun.

Kehotamme tutustumaan Ohjeisiin osa-aikatyöntekijälle ja Päivärahalaskuriin.

15.6.2017
Aloitan osa-aikatyön. Pitääkö työstä ilmoittaa ja voinko saada päivärahaa ollessani osa-aikatöissä?

Aloitan osa-aikatyön. Pitääkö työstä ilmoittaa ja voinko saada päivärahaa ollessani osa-aikatöissä?

Voit tehdä osa-aikatyötä ja saada samaan aikaan päivärahaa. Tällöin päiväraha maksetaan soviteltuna eli tulojen vaikutus huomioidaan päivärahan maksussa.

Ilmoita TE-toimistoon osa-aikatyön aloituksesta ja ilmoita kassaan päivärahahakemuksella tehdyt työtunnit sekä tieto, onko hakujakson ajalle osunut palkanmaksupäiviä. Liitä hakemuksesi mukaan myös työsopimus.