16.6.2017

Onko minulla oikeus päivärahaan?

Jotta voisit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, sinun pitää täyttää jäsenyysehto sekä työssäoloehto. Sinun tulee olla ollut

  • työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa
  • ja töissä jäsenyysaikana vähintään 18 tuntia viikossa 26 kalenteriviikkoa (ma–su).

Lue lisää: Edellytykset ansiopäivärahalle.

16.6.2017

Haluan hakea ansiopäivärahaa, mitä teen?

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi TE-toimistoon. Työttömyyden katsotaan alkavan siitä päivästä, kun ilmoittaudut työnhakijaksi. Kun työnhakuaikaasi on kulunut 2 viikkoa, voit lähettää kassaan ensihakemuksen. Liitä myös mukaan tarvittavat liitteet.

Lue myös: Miten haen päivärahaa.

16.6.2017

Asetetaanko minulle karenssi ennen päivärahan maksua?

Karenssi eli korvaukseton määräaika asetetaan, jos esimerkiksi irtisanoudut työstä ilman työvoimapoliittisesti hyväksyttävää syytä. Karenssin asettaa TE-toimisto, ja päätös on kassaa sitova.

Karenssi sekoitetaan usein kassan asettamaan omavastuuaikaan. Omavastuuaika otetaan esimerkiksi silloin, kun päivärahaa haetaan ensimmäistä kertaa.

16.6.2017

Tein sopimuksen työnantajan kanssa työsuhteeni päättämisestä ja jään työttömäksi. Koska saan päivärahaa ja paljonko?

Tehdessäsi sopimuksen työnantajan kanssa työsuhteen päättymisestä, TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon siitä, tuleeko työsuhteen päättymisestä karenssi. Jos olet saanut työnantajaltasi työsuhteen päättymiseen liittyvän vapaaehtoisen tai yhteiseen sopimuksenne perustuvan korvauksen, saamasi korvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien. Jaksotusaika kuluu yhtä aikaa karenssin kanssa.

16.6.2017

Olen saanut aiemmin kassasta ansiopäivärahaa. Olin muutaman kuukauden työssä ja työni loppuvat. Mitä minun pitää tehdä? Muuttuuko päivärahani? Tuleeko uusi omavastuuaika?

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä TE-toimistoon työnhakijaksi työsuhteen päätyttyä. Voit hakea päivärahaa vähintään 4 viikon hakujaksoissa. Toimita kassaan hakemuksesi liitteenä kopio työsopimuksesta ja palkkatodistus työsuhteen ajalta. Toimita myös irtisanomisilmoitus, jos työsuhteesi oli vakituinen.

Kassa seuraa työssäoloehdon kertymistä. Jos työssäoloehtosi ei ole täyttynyt uudelleen työjakson jälkeen,

16.6.2017

Olen saanut ansiopäivärahaa välittömästi ennen äitiyslomalle jääntiä. Nyt vanhempainrahakauteni päättyy. Mitä minun pitää tehdä?

Voit palata ansiopäivärahan hakijaksi äitiys-/vanhempainvapaan jälkeen. Päivärahaan on oikeus muiden ehtojen täyttyessä, jos

  • 300, 400 tai 500 päivän enimmäismaksuaikasi ei ole täyttynyt,
  • ilmoittaudut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi äitiys-/vanhempainvapaan jälkeen ja
  • kassajäsenyytesi ei ole katkennut.

16.6.2017

Aloitan kokoaikatyöt ja ansiopäivärahan hakeminen päättyy. Mitä minun pitää tehdä?

Ilmoita uudesta työstäsi TE-toimistoon. Jos aloitat yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön, voit hakea päivärahaa siihen asti, kun työ alkaa. Päivärahahakemuksen voi lähettää tällöin tavallista lyhyemmältä ajalta eli heti, kun viimeinen työttömyyspäivä on kulunut.

Alkavasta kokoaikatyöstä ei tarvitse lähettää kassalle tietoja.

16.6.2017

Olen ansiopäivärahan lisäpäivillä ja haluan siirtyä varhennetulle vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä. Mitä teen?

Kun olet päivärahan lisäpäivillä ja siirtymässä varhennetulle vanhuuseläkkeelle, työttömyyskassa kirjoittaa todistuksen päivärahan lisäpäivistä, jonka tarvitset eläkkeen hakemista varten. Todistusta pitää pyytää erikseen. Lähetämme todistuksen sinulle, jonka jälkeen se tulee itse toimittaa omaan eläkevakuutusyhtiöön.

Vanhuuseläkettä on haettava eläkevakuutusyhtiöltä etukäteen,