26.1.2024
Olen vaalivirkailijana/äänten laskijana vaaleissa, miten tämä vaikuttaa ansiopäivärahaani?

Olen vaalivirkailijana/äänten laskijana vaaleissa, miten tämä vaikuttaa ansiopäivärahaani?

Vaalivirkailijana tai ääntenlaskijana toimimisesta saatavat palkkiot ovat pääsääntöisesti ansiopäivärahan sovittelussa huomioitavia tuloja. Lue ansiopäivärahan sovittelusta tarkemmin täältä.

17.5.2023
Siirryn eläkkeelle. Miten ilmoitan siitä teille?

Siirryn eläkkeelle. Miten ilmoitan siitä teille?

Voit ilmoittaa eläkkeelle siirtymisestä esimerkiksi viimeisen hakemuksesi yhteydessä tai sähköisellä viestillä eAsioinnissa. Jos haluat katkaista työttömyyskassan jäsenyyden eläkkeen alkamiseen, tulee siitä aina ilmoittaa kirjallisesti. Eroilmoituksen voi tehdä kassalle sähköisellä eroilmoituksella tai vapaamuotoisella viestillä eAsioinnin kautta.

16.5.2023
Miten haen lisäpäiviä (ns. eläkeputkeen) ja olenko oikeutettu niihin?

Miten haen lisäpäiviä (ns. eläkeputkeen) ja olenko oikeutettu niihin?

Lisäpäiviä ei tarvitse erikseen hakea, vaan voit tehdä hakemuksia työttömyyskassalle entiseen tapaan. Käsittelijä tarkistaa lisäpäiväoikeuden automaattisesti, kun 500 päivän enimmäismaksuaika täyttyy. Lisäpäivistä ei anneta erillistä päätöstä. Maksuilmoituksesta ja eAsioinnin Tilannetiedot-sivulta näet, että maksettujen päivien määrä ylittää 500 päivää.

Lisäpäiväoikeudesta löydät tarkempaa tietoa täältä: Päivärahan kesto –

11.4.2023
Osallistun TE-toimiston järjestämään työllistymistä edistävään palveluun. Miten toimin?

Osallistun TE-toimiston järjestämään työllistymistä edistävään palveluun. Miten toimin?

Kun haet seuraavan kerran päivärahaa, ilmoita hakemuksessa, että osallistut työllistymistä edistävävään palveluun. Mahdollinen päivärahan korotusosa ja kulukorvaus maksetaan automaattisesti lausunnon perusteella, eikä niitä tarvitse hakea erikseen. Työvoimapoliittisen lausunnon kassa saa automaattisesti.

16.6.2017
Onko minulla oikeus päivärahaan?

Onko minulla oikeus päivärahaan?

Jotta voisit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, sinun pitää täyttää jäsenyysehto sekä työssäoloehto. Sinun tulee olla ollut

  • työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa
  • ja töissä jäsenyysaikana vähintään 18 tuntia viikossa 26 kalenteriviikkoa (ma–su).

Huom. Lakimuutoksen myötä ansiosidonnaisen työssäoloehdon pituus kaksinkertaistuu syyskuussa 2024.

16.6.2017
Haluan hakea ansiopäivärahaa, mitä teen?

Haluan hakea ansiopäivärahaa, mitä teen?

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi TE-toimistoon. Työttömyyden katsotaan alkavan siitä päivästä, kun ilmoittaudut työnhakijaksi. Kun työnhakuaikaasi on kulunut 2 viikkoa, voit lähettää kassaan ensihakemuksen. Liitä myös mukaan tarvittavat liitteet.

Lue myös: Miten haen päivärahaa.

16.6.2017
Asetetaanko minulle karenssi ennen päivärahan maksua?

Asetetaanko minulle karenssi ennen päivärahan maksua?

Karenssi eli korvaukseton määräaika asetetaan, jos esimerkiksi irtisanoudut työstä ilman työvoimapoliittisesti hyväksyttävää syytä. Karenssin asettaa TE-toimisto, ja päätös on kassaa sitova.

Karenssi sekoitetaan usein kassan asettamaan omavastuuaikaan. Omavastuuaika otetaan esimerkiksi silloin, kun päivärahaa haetaan ensimmäistä kertaa.

16.6.2017
Tein sopimuksen työnantajan kanssa työsuhteeni päättämisestä ja jään työttömäksi. Koska saan päivärahaa ja paljonko?

Tein sopimuksen työnantajan kanssa työsuhteeni päättämisestä ja jään työttömäksi. Koska saan päivärahaa ja paljonko?

Tehdessäsi sopimuksen työnantajan kanssa työsuhteen päättymisestä, TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon siitä, tuleeko työsuhteen päättymisestä karenssi. Jos olet saanut työnantajaltasi työsuhteen päättymiseen liittyvän vapaaehtoisen tai yhteiseen sopimuksenne perustuvan korvauksen, saamasi korvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien. Jaksotusaika kuluu yhtä aikaa karenssin kanssa.

16.6.2017
Olen saanut aiemmin kassasta ansiopäivärahaa. Olin muutaman kuukauden työssä ja työni loppuvat. Mitä minun pitää tehdä? Muuttuuko päivärahani? Tuleeko uusi omavastuuaika?

Olen saanut aiemmin kassasta ansiopäivärahaa. Olin muutaman kuukauden työssä ja työni loppuvat. Mitä minun pitää tehdä? Muuttuuko päivärahani? Tuleeko uusi omavastuuaika?

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä TE-toimistoon työnhakijaksi työsuhteen päätyttyä. Voit hakea päivärahaa vähintään 4 viikon hakujaksoissa. Toimita kassaan hakemuksesi liitteenä kopio työsopimuksesta. Toimita myös irtisanomisilmoitus, jos työsuhteesi oli vakituinen. Palkkatiedot saamme tulorekisteristä.

Kassa seuraa työssäoloehdon kertymistä. Jos työssäoloehtosi ei ole täyttynyt uudelleen työjakson jälkeen,

16.6.2017
Olen saanut ansiopäivärahaa välittömästi ennen äitiyslomalle jääntiä. Nyt vanhempainrahakauteni päättyy. Mitä minun pitää tehdä?

Olen saanut ansiopäivärahaa välittömästi ennen äitiyslomalle jääntiä. Nyt vanhempainrahakauteni päättyy. Mitä minun pitää tehdä?

Voit palata ansiopäivärahan hakijaksi äitiys-/vanhempainvapaan jälkeen. Päivärahaan on oikeus muiden ehtojen täyttyessä, jos

  • 300, 400 tai 500 päivän enimmäismaksuaikasi ei ole täyttynyt,
  • ilmoittaudut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi äitiys-/vanhempainvapaan jälkeen ja
  • kassajäsenyytesi ei ole katkennut.

16.6.2017
Aloitan kokoaikatyöt ja ansiopäivärahan hakeminen päättyy. Mitä minun pitää tehdä?

Aloitan kokoaikatyöt ja ansiopäivärahan hakeminen päättyy. Mitä minun pitää tehdä?

Ilmoita uudesta työstäsi TE-toimistoon. Jos aloitat yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön, voit hakea päivärahaa siihen asti, kun työ alkaa. Päivärahahakemuksen voi lähettää tällöin tavallista lyhyemmältä ajalta eli heti, kun viimeinen työttömyyspäivä on kulunut.

Alkavasta kokoaikatyöstä ei tarvitse lähettää kassalle tietoja.

16.6.2017
Olen ansiopäivärahan lisäpäivillä ja haluan siirtyä varhennetulle vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä. Mitä teen?

Olen ansiopäivärahan lisäpäivillä ja haluan siirtyä varhennetulle vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä. Mitä teen?

Kun olet päivärahan lisäpäivillä ja siirtymässä varhennetulle vanhuuseläkkeelle, työttömyyskassa kirjoittaa todistuksen päivärahan lisäpäivistä, jonka tarvitset eläkkeen hakemista varten. Todistusta pitää pyytää erikseen. Lähetämme todistuksen sinulle, jonka jälkeen se tulee itse toimittaa omaan eläkevakuutusyhtiöön.

Vanhuuseläkettä on haettava eläkevakuutusyhtiöltä etukäteen,