10.5.2017
Kooste työttömyysturvan vuodenvaihteen muutoksista

Kooste työttömyysturvan vuodenvaihteen muutoksista

Työttömyysturvaan on tullut muutoksia 1.1.2017 lukien, jotka vaikuttavat ansiopäivärahan saajiin. Syynä ovat lakimuutokset sekä indeksitarkistukset.