Päivärahan hakeminen (UKK)

Jotta voisit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, sinun pitää täyttää jäsenyysehto sekä työssäoloehto. Sinun tulee olla ollut

  • työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa
  • ja töissä jäsenyysaikana vähintään 18 tuntia viikossa 26 kalenteriviikkoa (ma–su).

Lue lisää: Edellytykset ansiopäivärahalle.

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänäsi TE-toimistoon. Työttömyyden katsotaan alkavan siitä päivästä, kun ilmoittaudut työnhakijaksi. Kun työnhakuaikaasi on kulunut 2 viikkoa, voit lähettää kassaan ensihakemuksen. Liitä myös mukaan tarvittavat liitteet.

Lue myös: Miten haen päivärahaa.

Karenssi eli korvaukseton määräaika asetetaan, jos esimerkiksi irtisanoudut työstä ilman työvoimapoliittisesti hyväksyttävää syytä. Karenssin asettaa TE-toimisto, ja päätös on kassaa sitova.

Karenssi sekoitetaan usein kassan asettamaan omavastuuaikaan. Omavastuuaika otetaan esimerkiksi silloin, kun päivärahaa haetaan ensimmäistä kertaa. Omavastuuaika on 5 täyttä työpäivää vastaava aika, jolta muutoin maksettaisiin päivärahaa.

Tehdessäsi sopimuksen työnantajan kanssa työsuhteen päättymisestä, TE-toimisto antaa kassaa sitovan lausunnon siitä, tuleeko työsuhteen päättymisestä karenssi. Jos olet saanut työnantajaltasi työsuhteen päättymiseen liittyvän vapaaehtoisen tai yhteiseen sopimuksenne perustuvan korvauksen, saamasi korvaus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien. Jaksotusaika kuluu yhtä aikaa karenssin kanssa.

Saadaksesi arvion päivärahan suuruudesta ja tiedon, mistä alkaen olet oikeutettu päivärahaan, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon ja lähetä päivärahahakemus kassaan. Tutkimme päivärahaasi vaikuttavat asiat vain hakemuksen perusteella.

Tarkemmat ohjeet löytyvät kohdasta Miten haen päivärahaa.

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä TE-toimistoon työnhakijaksi työsuhteen päätyttyä. Voit hakea päivärahaa vähintään 4 viikon hakujaksoissa. Toimita kassaan hakemuksesi liitteenä kopio työsopimuksesta ja palkkatodistus työsuhteen ajalta. Toimita myös irtisanomisilmoitus, jos työsuhteesi oli vakituinen.

Kassa seuraa työssäoloehdon kertymistä. Jos työssäoloehtosi ei ole täyttynyt uudelleen työjakson jälkeen, maksetaan samaa päivärahaa kuin ennen työssäolojaksoa eikä uutta omavastuuaikaa oteta. Myöskään enimmäisaika ei ala alusta.

Jos olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, päivärahan enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta. Työssäoloehto täyttyy, kun sinulle on kertynyt 26 kalenteriviikkoa työtä yhdessä tai useammassa työssä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä.

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan uudelleen ja omavastuuaika otetaan, jos täytät työssäoloehdon ja uuden päivärahakauden enimmäisaika alkaa yli vuoden kuluttua edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta ja omavastuuaika on otettu tällöin. Kun lähetät kassaan päivärahahakemuksen, kassa selvittää päivärahaasi vaikuttavat asiat ja tiedottaa sinua päivärahasi tilanteesta.

Voit palata ansiopäivärahan hakijaksi äitiys-/vanhempainvapaan jälkeen. Päivärahaan on oikeus muiden ehtojen täyttyessä, jos

  • 300, 400 tai 500 päivän enimmäismaksuaikasi ei ole täyttynyt,
  • ilmoittaudut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi äitiys-/vanhempainvapaan jälkeen ja
  • kassajäsenyytesi ei ole katkennut.

Liitä päivärahahakemukseesi Kelan päätökset äitiys-/vanhempainvapaan ajasta. Jos sinä tai puolisosi saatte tai olette hakeneet kotihoidontukea äitiys-/vanhempainvapaan jälkeiseltä ajalta, toimita hakemuksen liitteenä Selvitys kotihoidontuesta.

Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen kassaan, kun olet ollut 2 viikkoa työttömänä. eAsiointi ohjaa täyttämään ensihakemuksen, koska hakemusten väliin jää yli 6 kuukauden pituinen jakso. Hae tämän jälkeen päivärahaa vähintään 4 viikon jaksoissa jatko- tai pikahakemuksella.

Ilmoita uudesta työstäsi TE-toimistoon. Jos aloitat yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön, voit hakea päivärahaa siihen asti, kun työ alkaa. Päivärahahakemuksen voi lähettää tällöin tavallista lyhyemmältä ajalta eli heti, kun viimeinen työttömyyspäivä on kulunut.

Alkavasta kokoaikatyöstä ei tarvitse lähettää kassalle tietoja. Jos palaat kokoaikatyön päättymisen jälkeen päivärahan hakijaksi, toimita kassaan jatkohakemuksen yhteydessä kopio työsopimuksesta ja palkkatodistus työsuhteen ajalta. Toimita myös irtisanomisilmoitus, jos työsuhde oli toistaiseksi voimassa oleva.

Kun olet päivärahan lisäpäivillä ja siirtymässä varhennetulle vanhuuseläkkeelle, työttömyyskassa kirjoittaa todistuksen päivärahan lisäpäivistä, jonka tarvitset eläkkeen hakemista varten. Todistusta pitää pyytää erikseen. Lähetämme todistuksen sinulle, jonka jälkeen se tulee itse toimittaa omaan eläkevakuutusyhtiöön.

Vanhuuseläkettä on haettava eläkevakuutusyhtiöltä etukäteen, eikä sitä myönnetä takautuvasti. Lisätietoja vanhuuseläkkeen hakemisesta saat omasta eläkevakuutusyhtiöstäsi tai Eläketurvakeskuksesta.

Sinulla on myös oikeus saada ansiopäivärahaa lisäpäiviltä sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jona täytät 65 vuotta. Kassajäsenyytesi ei katkea automaattisesti eläkkeen alkamiseen, vaan sinun on lähetettävä kassaan ilmoitus jäsenyyden päättämiseksi.