Otan vastaan lyhytkestoisen kokoaikatyön. Lasketaanko päivärahani suuruus tämän jälkeen uudelleen?

Päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen alle 26 viikkoa kestävän työsuhteen perusteella. Jokainen työssäoloehdon täyttävä viikko kerryttää kuitenkin uutta työssäoloehtoasi ja KOKO-kassa merkitsee nämä viikot työssäolorekisteriisi. Jos sinulla on jo aiemmin kertyneitä työviikkoja, työssäoloehtosi saattaa täyttyä. Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen, kun sinulle on kertynyt yhteensä 26 vähintään 18 työtuntia sisältävää kalenteriviikkoa.

Kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen:
– päivärahasi suuruus lasketaan uudelleen
– otetaan uusi omavastuuaika
– enimmäismaksuaika nollataan

Päivärahan suuruutta ei lasketa uudelleen, jos päivärahasi uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen enimmäisajan alkamisesta ja päivärahan suuruus on silloin laskettu. Myöskään uutta omavastuuaikaa ei oteta, jos edellinen omavastuuaika on otettu vuoden sisällä. Ansiopäivärahan enimmäisaika kuitenkin nollataan aina työssäoloehdon täyttyessä.