16.6.2017

Voinko saada päivärahaa kassasta, jos olen opiskelija tai kirjoilla oppilaitoksessa?

Jos olet päätoiminen opiskelija, kassa ei voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Tämä koskee myös mm. opintojen kesäloma-aikoja. Jos opiskelusi on sen sijaan sivutoimista, estettä päivärahan maksulle ei ole. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon, ovatko opintosi pää- vai sivutoimisia. Saadaksesi lausunnon, ole yhteydessä TE-toimistoon.

16.6.2017

Vaihdoin työpaikkaa ja kuukausipalkkani on muuttunut. Tarvitseeko asiasta ilmoittaa kassalle?

Työttömyyskassalle ei tarvitse ilmoittaa työsuhteiden muutoksista, jollet hae kassasta ansiosidonnaista päivärahaa. Tarvitsemme työtietojasi vasta, jos tulet ansiopäivärahan hakijaksi.

Joissain tilanteissa voi olla tarpeellista ilmoittaa omaan ammattiliittoon työsuhteen muutoksista. Ole tarvittaessa yhteydessä ammattiliittoosi.

16.6.2017

Minulla on ongelmia työnantajan kanssa työsuhteeni ehdoista. Voiko kassa neuvoa asiassa?

Kassa ei tee työsuhteisiin liittyvää lakineuvontaa. Kassa neuvoo ansiopäivärahan haussa ja muissa keskeisesti kassan toimintaan liittyvissä asioissa.

Jos olet ammattiliiton jäsen, suosittelemme ottamaan yhteyttä omaan liittoon. Liitot tarjoavat usein jäsenilleen neuvontaa työsuhdeasioissa.

16.6.2017

Saan ansiopäivärahaa ja sairastuin. Maksaako kassa sairausajalta päivärahaa?

Kelan maksama sairauspäiväraha on sairausajan ensisijainen etuus. Jos sairautesi on lyhytaikainen eli alle Kelan sairauspäivärahan omavastuuajan, kassa maksaa sinulle päivärahaa normaalisti sairausajalta. Pidempään jatkuvan sairausloman osalta tulee hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa Kelan omavastuuajalta, jos sinulle on maksettu ansiosidonnaista päivärahaa välittömästi ennen sairastumista.