13.2.2024
Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan lakon ajalta?

Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan lakon ajalta?

Jos työntekosi estyy lakon takia, oikeutesi ansiopäivärahaan lakon aikana riippuu siitä, onko lakolla riippuvuussuhde työehtoihisi tai työoloihisi, eli onko lakon tarkoituksena saada aikaan muutoksia, jotka vaikuttavat myös sinuun.

Jos lakolla ei ole riippuvuussuhdetta työehtoihisi tai työoloihisi, voit saada ansiopäivärahaa lakon siltä ajalta,

13.2.2024
Maksaako KOKO lakkoavustusta?

Maksaako KOKO lakkoavustusta?

Työttömyyskassat eivät maksa lakkoavustusta. Lakkoavustusta maksavat liitot omille lakkoon osallistuneille ja jäsenmaksunsa maksaneille jäsenilleen, jotka ovat lakon alaisissa töissä lakkokohteessa. Ota yhteyttä omaan liittoosi lakkoavustusta koskevissa kysymyksissä.

28.8.2023
Kertyykö työttömyyden tai vuorotteluvapaan ajalta eläkettä?

Kertyykö työttömyyden tai vuorotteluvapaan ajalta eläkettä?

Eläkettä kertyy myös ajoilta, jolloin saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai vuorottelukorvausta.

Voit kysyä eläkkeen kertymisestä tarkempia tietoja omasta eläkeyhtiöstäsi ja lukea lisää mm. Eläketurvakeskuksen Työeläke.fi-sivustolta: Sosiaalietuuksista eläkettä

Eläkeyhtiösi saa etuusaikojen tiedot automaattisesti tulorekisterin kautta.

16.5.2023
Milloin työttömyyskassa lähettää Eläketurvakeskukselle (ETK) tiedot edellisenä vuonna maksetuista ansiopäivärahoista?

Milloin työttömyyskassa lähettää Eläketurvakeskukselle (ETK) tiedot edellisenä vuonna maksetuista ansiopäivärahoista?

Työttömyyskassa lähettää maksutiedot kaikkien päivärahan saajien osalta kerran vuodessa helmikuussa. Lisäksi eläkeyhtiö voi tehdä ETK:n kautta sähköisen pyynnön tietojen siirtämisestä milloin tahansa. Tietopyyntöihin vastataan neljästi viikossa.

16.6.2017
Voinko saada päivärahaa kassasta, jos olen opiskelija tai kirjoilla oppilaitoksessa?

Voinko saada päivärahaa kassasta, jos olen opiskelija tai kirjoilla oppilaitoksessa?

Jos olet päätoiminen opiskelija, kassa ei voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa. Tämä koskee myös mm. opintojen kesäloma-aikoja. Jos opiskelusi on sen sijaan sivutoimista, estettä päivärahan maksulle ei ole. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon, ovatko opintosi pää- vai sivutoimisia. Saadaksesi lausunnon, ole yhteydessä TE-toimistoon.

16.6.2017
Vaihdoin työpaikkaa ja kuukausipalkkani on muuttunut. Tarvitseeko asiasta ilmoittaa kassalle?

Vaihdoin työpaikkaa ja kuukausipalkkani on muuttunut. Tarvitseeko asiasta ilmoittaa kassalle?

Työttömyyskassalle ei tarvitse ilmoittaa työsuhteiden muutoksista, jollet hae kassasta ansiosidonnaista päivärahaa. Tarvitsemme työtietojasi vasta, jos tulet ansiopäivärahan hakijaksi.

Joissain tilanteissa voi olla tarpeellista ilmoittaa omaan ammattiliittoon työsuhteen muutoksista. Ole tarvittaessa yhteydessä ammattiliittoosi.

16.6.2017
Minulla on ongelmia työnantajan kanssa työsuhteeni ehdoista. Voiko kassa neuvoa asiassa?

Minulla on ongelmia työnantajan kanssa työsuhteeni ehdoista. Voiko kassa neuvoa asiassa?

Kassa ei tee työsuhteisiin liittyvää lakineuvontaa. Työttömyyskassa neuvoo ansiopäivärahan haussa ja muissa keskeisesti kassan toimintaan liittyvissä asioissa.

Jos olet ammattiliiton jäsen, suosittelemme ottamaan yhteyttä omaan liittoosi. Liitot tarjoavat usein jäsenilleen neuvontaa työsuhdeasioissa.

Jos et ole ammattiliiton jäsen,

16.6.2017
Saan ansiopäivärahaa ja sairastuin. Maksaako kassa sairausajalta päivärahaa?

Saan ansiopäivärahaa ja sairastuin. Maksaako kassa sairausajalta päivärahaa?

Kelan maksama sairauspäiväraha on sairausajan ensisijainen etuus. Jos sairautesi on lyhytaikainen eli alle Kelan sairauspäivärahan omavastuuajan, kassa maksaa sinulle päivärahaa normaalisti sairausajalta. Pidempään jatkuvan sairausloman osalta tulee hakea Kelasta sairauspäivärahaa. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa Kelan omavastuuajalta, jos sinulle on maksettu ansiosidonnaista päivärahaa välittömästi ennen sairastumista.