Opiskelija, muista työttömyyskassan jäsenyys kesätöitä tehdessäsi

Työttömyyskassan jäseneksi kannattaa usein liittyä jo opiskeluaikana. Kun kuulut kassaan, kerrytät töitä tehdessäsi itsellesi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Jos et heti työllisty valmistumisen jälkeen, voit saada kassan maksamaa ansiopäivärahaa.

Opiskelijat voivat liittyä työttömyyskassaan ollessaan palkallisessa työsuhteessa. Kesätöiden alku onkin hyvä hetki tarkistaa oman kassajäsenyyden tilanne ja liittyä, jos ei ole vielä jäsen.

Opiskelijan työssäoloehto kertyy pidemmällä aikavälillä

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää 26 kalenteriviikon*, eli 6 kuukauden työskentelyä. Työn ei tarvitse kuitenkaan tarvitse olla yhdenkestoista, ja opiskelijana voit kerryttää työskentelyviikkoja jopa 9 vuoden ajan esimerkiksi kesätöissä. Työskentelyedellytystä eli työssäoloehtoa kerryttävät sellaiset kalenteriviikot, joina työskentelet vähintään 18 tuntia. Lisäksi sinun on kuuluttava työskentelyaikana työttömyyskassaan.

Ansioturvaa kerryttää kaikenlainen työssäoloehdon mukainen palkkatyö, joten kyseessä ei tarvitse olla omaan opiskelualaan liittyvä työ. Kassaan ei voi liittyä takautuvasti, joten jäseneksi kannattaa liittyä heti työskentelyn alkaessa. Jos kuulut liittoon, tarkista ohjeet kassaan liittymisestä omasta liitostasi.

Koronatilanteen takia joidenkin kohdalla kesätyöt ovat voineet myös valitettavasti peruuntua. Lomautuksetkin ovat kesätöissä mahdollisia, sillä väliaikaisen lakimuutoksen myötä nyt myös määräaikaisesta työsuhteesta voidaan lomauttaa.

Päätoimisella opiskelijalla ei yleensä ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lakimuutoksen perusteella nyt kuitenkin lomautetulla opiskelijalla on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tai Kelan päivärahaan. Työssäoloehto ja kassan jäsenyysehto tulee olla täytettynä.

Vakuutus työelämää varten

Työttömyyskassat maksavat jäsenilleen palkkatuloihin perustuvaa ansiopäivärahaa, joka on useimmiten suurempi kuin Kelan maksamat työttömyysetuudet. Esimerkiksi 3 000 euron kuukausituloilla ansiopäivärahan suuruus on 80,57 euroa/päivä. Kelasta voi hakea työttömänä ollessaan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, joiden suuruus vuonna 2020 on 33,66 euroa/päivä.

 

Työttömyyskassan jäsenilleen maksama ansiopäiväraha on pääsääntöisesti suurempi kuin Kelan maksama työttömyysetuus.

*Työttömäksi tai lomautetuksi jäävien tilannetta on koronatilanteen myötä helpotettu lyhentämällä työssäoloehtoa väliaikaisesti 13 kalenteriviikkoon, eli noin 3 kuukauteen. Jotta tätä poikkeussääntöä voidaan soveltaa, ansiopäivärahan saajan tulee olla tehnyt töitä vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä viikko 1.3.2020 jälkeen.