KOKO börjar betala ut förskottsbetalning

Med anledning av det ökade antalet ansökningar på grund av corona, har KOKO-kassan fått längre hanteringstider. För att underlätta situationen för våra kunder som ansökt om inkomstrelaterad dagpenning börjar vi betala ut förskottsbetalningar med vissa förutsättningar.

Förskottsbetalningen är 33,66 euro per dag. Utbetalningen av den behöver inte begäras separat. Om förskottsbetalning utbetalas till dig, får du ett meddelande om det per SMS och/eller via e-post.

För att få förskottsbetalning ska du ha varit medlem i KOKO-kassan i 26 veckor och du måste ha ett hindersfritt utlåtande från TE-byrån för hela den sökta perioden. Dessutom måste du ha ett finskt kontonummer.

Förskottsbetalningen dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen som utbetalas senare. Avdraget görs i samband med behandlingen av din ansökan. Om man vid behandlingen konstaterar att du inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, måste förskottsbetalningen återkrävas.

Du kan få förskottsbetalning även som delvis arbetslös. De timmar som du har arbetat räknas då samman. Åtta timmar arbete minskar alltid en förskottsbetalningsdag.

Exempel: Du har ansökt om dagpenning för perioden 4.5–17.5 (2 veckor) och du har markerat att du under denna period har arbetat totalt 24 timmar. Under perioden 4–17.5 infaller 10 vardagar och 24 timmar motsvarar tre åttatimmars arbetsdagar (10-3 = 7). Förskott utbetalas således för sju dagar.

Förskottsbetalningen utbetalas inte om du har angivit att du har fått en ekonomisk förmån i samband med att anställningen upphörde eller om du är föremål utsökning, indrivning av barnförhöjning eller indrivning av utkomststöd. Om antalet förskottsbetalningsdagar som ska betalas enligt den första ansökan är endast en, utbetalas inte förskottet.

Fortsatta ansökningar skickas till kassan vanligen i perioder om fyra kalenderveckor eller en månad också då du får förskottsbetalning. Kom ihåg att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning inom tre månader från att arbetslösheten eller permitteringen började.