Instruktioner för att delta i ett möte via fjärrförbindelse

Du kan boka tid hos vår kundservice för ett möte som genomförs via fjärrförbindelsen Teams. Boka tid via vår tidsbokningskalender.

Inom 24 timmar efter tidsbokningen får du ett mejl att du har ett meddelande i KOKOs eKommunikation. Meddelandet i eKommunikationen innehåller en länk som du kan använda för att delta i mötet.

Om du inte har ett Teams-konto, får du instruktioner i meddelandet om hur du kan logga in på mötet. Om du ännu inte är medlem i KOKO, får du det ovannämnda meddelandet via mejl.

Att beakta vid mötet via fjärrförbindelsen:
• Av datasäkerhetsskäl kan kundservicen inte dela materialet via skärmen.
• Du kan delta i mötet via videoförbindelsen om du vill.
• Chattjänsten används inte under mötet.
• Ingen videoinspelning sparas av mötet.
• Vänligen förvara möteslänken och dela den inte med andra.
• Du ansvarar själv för säkerheten på din egen enhet och för att ordna fjärrförbindelsen.