Jag är en arbetande familjemedlem i ett familjeföretag, men jag har ingen andel i företaget och ingen bestämmanderätt. Hur påverkar detta min arbetslöshetsförmån?

En familjemedlem som arbetar inom ett familjeföretag anses som löntagare, förutsatt att hen inte har en ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. Som företagarens familjemedlem anses make eller maka (även sambo) och personer som är släkt med företagaren och bor i samma hushåll som företagaren (föräldrar, mor-/farföräldrar, barn och barnbarn).

Du kan alltså höra till arbetslöshetskassan för anställda och få samma inkomstrelaterade arbetslöshetsförmån som de övriga anställda. Du uppfyller arbetsvillkoret när du har varit medlem i arbetslöshetskassan, utan ägande, i minst tolv månader och under denna tid tjänat in arbetsvillkor för minst 52 kalenderveckor. Övriga krav på arbetsvillkoret, till exempel då det gäller tid och lön, är desamma som för de andra anställda.

Kom ihåg att om du har även den minsta ägarandel (över 0 %) räknas du som entreprenör för arbetslöshetsförmånen.

Läs mer: Definitionen på företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa