Behöver jag skicka ett löneintyg eller löneinformation till kassan?

Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstregistret är dock inte alltid tillräckliga. I så fall ber vi dig om mer detaljerad information eller ett löneintyg från arbetsgivaren när vi behandlar din ansökan. Om du vill kan du i samband med ansökan skicka in ett löneintyg eller löneutdrag för de 26 kalenderveckor (ca 6 månaderna) som föregår arbetslösheten.