Medlemskap i KOKO

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande medlemskapet i KOKO. Läs mer om Medlemskap.

Hur vet jag om mitt medlemskap är giltigt?

Logga in på eKommunikation med dina nätbankskoder. Om du är medlem i KOKO, kan du se dina uppgifter på sidan Egna uppgifter. Om du inte är medlem i KOKO, meddelar eKommunikation dig om detta genast efter inloggningen.

Varför meddelar eKommunikation att jag inte är medlem, trots att jag har gått med i KOKO genom ett förbund?

Uppgifterna om det nya medlemskapet uppdateras från förbunden till kassan med en försening på cirka 1-2 månader. Då kan du kontrollera statusen för ditt medlemskap genom att kontakta ditt förbund.

Betalar jag medlemsavgift för hela året, om jag går med i kassan mitt i året?

Avgiften faktureras från och med den månad du blev medlem.
The fee is charged from the month you have joined the fund.

Har jag redan betalat medlemsavgiften?

Om du är direktmedlem i KOKO, dvs. du är bara med i kassan, eller om du är medlem i KOKO via Safa ry, kan du skicka en medlemsavgiftsförfrågan till KOKO från sidan Meddelanden i den elektroniska tjänsten eKommunikation.
Om du är medlem i KOKO via ett förbund (utom Safa ry) kan du kontrollera din medlemsavgiftssituation genom förbundet.

Fakturering av medlemsavgift för direktmedlemmar

Faktureringssätten för direktmedlemmar i kassan är pappersfaktura (standard) och e-faktura. Om du vill kan du byta KOKO:s pappersfaktura mot en e-faktura genom att ingå ett avtal om e-faktura i din egen nätbank.

Fakturering av personer som är medlemmar i kassan genom ett fackförbund

Om du är medlem i KOKO via ett förbund kan du kontrollera faktureringsalternativen genom förbundet.

Hur ändrar jag faktureringssättet för medlemsavgiften till e-faktura?

Om du är direktmedlem i KOKO, eller om du är medlem i KOKO via Safa ry, kan du ingå ett avtal om e-faktura i din egen nätbank Välj Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO som fakturerare och registrera din personbeteckning som identifieringsuppgift.

Om du är medlem i KOKO via ett förbund (utom Safa ry), vänligen kontakta förbundet.

Tips: Du kan söka KOKO på din nätbanks förteckning över fakturerare med KOKO-kassans officiella namn (Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO), en del av namnet eller med FO-numret (0116562-4).
Vid behov får du mera information om ingående av e-fakturaavtal från din egen bank.

Kommer en del av min medlemsavgift att återbetalas till mig om jag avgår mitt i året?

Om du utträda ur KOKO under året kan medlemsavgiften för den resterande delen av året återbetalas. Lämna då via eKommunikationen in en fritt formulerad begäran om att medlemsavgiften ska återbetalas och ange samtidigt ditt bankkontonummer. Denna begäran ska lämnas in till KOKO inom tre månader från att du har lämnat kassan. Om du är medlem via ett förbund kan du be om återbetalning hos förbundet.

Kan jag befrias från KOKO:s medlemsavgift eller få rabatt på medlemsavgiften?

Det går inte att få rabatt eller befrielse från KOKO-kassans medlemsavgift (till skillnad från ett förbunds medlemsavgift). Medlemsavgiften är lika stor för alla och ska betalas även om du är arbetslös, moderskapsledig, vårdledig, beväring eller studerande.

Jag vill säga upp mig från förbundet, men fortsätta som medlem i kassan. Hur ska jag gå till väga?

Om du vill lämna förbundet men fortsätta som direktmedlem i KOKO, gör du en skriftlig anmälan till både KOKO och förbundet. Du kan göra anmälan till KOKO genom att skicka ett meddelande via eKommunikation . Du kan göra anmälan till förbundet antingen via förbundets egen webbtjänst eller via e-post.

Jag är direktmedlem i KOKO, men vill nu gå med i förbundet och därigenom i kassan. Hur ska jag gå till väga?

För att överföra ditt kassamedlemskap till förbundet, ska du informera både KOKO och förbundet. Du kan göra anmälan till KOKO genom att skicka ett meddelande via eKommunikation . Du kan göra anmälan till förbundet antingen via förbundets egen webbtjänst eller via e-post.

Du kan vara medlem i KOKO genom 15 olika förbund. Du hittar en lista över dessa fackförbund här.

Jag är studerande, lönar det sig för mig att bli medlem i kassan?

Studerande kan gå med i kassan om de är i ett avlönat anställningsförhållande. När du tillhör kassan ackumulerar du inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring medan du arbetar för dig själv. Om du inte hittar arbete direkt efter att du blivit färdig, har du möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning som utbetalas av kassan.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret, vilket innebär att arbeta i 26 kalenderveckor, dvs. 6 månader. Arbetet behöver dock inte ha pågått utan avbrott: som studerande kan du ackumulera arbetsveckor i flera år, till exempel i form av sommarjobb.

Däremot får det inte bli några avbrott i medlemskapet i arbetslöshetskassan. Efter att du gått med i kassan bör du därför förbli medlem i den under hela studietiden, även om du inte arbetar hela tiden vid sidan av dina studier .

Inkomsttryggheten ackumuleras genom alla typer av avlönat arbete enligt arbetsvillkoret. När du går med i kassan behöver du därför inte nödvändigtvis ha ett arbete som är relaterat till ditt eget studieområde. Även en person som arbetar deltid kan gå med i kassan, men måste arbeta minst 18 timmar per vecka för att uppfylla arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning.

I avsnittet Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning ges mer information om vad som är lönearbete enligt arbetsvillkoret.