27.6.2019

Jag är en arbetande familjemedlem i ett familjeföretag, men jag har ingen andel i företaget och ingen bestämmanderätt. Hur påverkar detta min arbetslöshetsförmån?

En familjemedlem som arbetar inom ett familjeföretag anses som löntagare, förutsatt att hen inte har en ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. Som företagarens familjemedlem anses make eller maka (även sambo) och personer som är släkt med företagaren och bor i samma hushåll som företagaren (föräldrar,

20.6.2017

Jag får dagpenning från kassan och startar upp en företagsverksamhet på heltid. Hur ska jag gå till väga?

Arbete som utförs som företagare beaktas inte i arbetsvillkoret för löntagare och du kan kvarstå som medlem i löntagarkassan i högst 18 månader räknat från inledandet av företagsverksamheten. Om din företagsverksamhet upphör inom 18 månader från det att den inleddes kan du ha rätt till dagpenning på basis av...

20.6.2017

Jag får dagpenning från kassan och startar upp en företagsverksamhet i liten skala. Hur påverkas dagpenningen av arbetet?

Om du får dagpenning och startar upp en företagsverksamhet ger arbets- och näringsbyrån ett utlåtande huruvida det handlar om företagsverksamhet på heltid eller som bisyssla. Utlåtandet är bindande för kassan Om företagsverksamheten anses ske på heltid kan du inte få dagpenning.

20.6.2017

Jag får dagpenning och överväger att deltidsarbeta via faktureringsandelslag. Hur inverkar arbetet på dagpenningen?

Om du arbetar via ett faktureringsandelslag betraktas du som företagare inom utkomstskyddet för arbetslösa. Om ditt arbete via ett faktureringsandelslag sker som bisyssla kan du få jämkad dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande huruvida inkomstrelaterad dagpenning kan betalas under tiden du arbetar via faktureringsandelslaget.

20.6.2017

Jag har blivit arbetslös och har en företagsverksamhet i liten skala. Ska jag informera om företagsverksamheten och påverkas dagpenningen av den?

Informera arbets- och näringscentralen om företagsverksamheten och meddela kassan om företagsverksamheten när du lämnar in den första ansökan om dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande om företagsverksamheten som är bindande för kassan. Om företagsverksamheten anses ske på heltid kan du inte få dagpenning.