20.6.2017

Lönar det sig för mig att ta ett deltidsarbete?

Kassan gör inga lönsamhetsberäkningar eller förmånlighetsjämförelser. Om du är medlem i ett fackförbund kan du få hjälp av dem att jämföra alternativ.

Vi rekommenderar dig att läsa Anvisningar för deltidsarbetande och prova Dagpenningsräknaren.

20.6.2017

Jag började deltidsarbeta när jag var arbetslös, men jag vill inte fortsätta arbetet eftersom arbetstiderna inte passar. Påverkas min dagpenning av detta?

När du avslutar en anställning ska du informera arbets- och näringsbyrån om detta. Därefter ger arbets- och näringsbyrån ett utlåtande om din rätt till dagpenning efter uppsägningen. Utlåtandet är bindande för kassan. Att en anställning upphör kan leda till karens.

20.6.2017

Hur inverkar deltidsarbetets arbetstider på dagpenningen?

Vid deltidsarbete kontrolleras den faktiska arbetstiden separat vid varje jämkningsperiod. Jämkningsperioden är en månad eller en fyraveckors period. Ditt arbete betraktas som deltidsarbete om arbetstiden är högst 80 % av den maximala arbetstiden för heltidsarbete. Om din arbetstid överskrids i en jämkningsperiod betalas ingen dagpenning ut för den perioden.

20.6.2017

Hur inverkar lönen för deltidsarbetet på dagpenningen?

Vid jämkning av dagpenning beaktas vanligtvis alla inkomster som i beskattningen räknas till förvärvsinkomster. Inkomsterna beaktas vanligtvis enligt lönens utbetalningsdag.

Den jämkade dagpenningens belopp beräknas separat för varje jämkningsperiod och periodens inkomster beaktas. Du kan tjäna 300 € i månaden utan att dagpenningbeloppet påverkas.

20.6.2017

Jag kommer att börja jobba deltid. Ska jag informera om arbetet och kan jag få dagpenning medan jag deltidsarbetar?

Du kan deltidsarbeta samtidigt som du får dagpenning. I detta fall betalas jämkad dagpenning, det vill säga inkomsterna beaktas vid betalning av dagpenning.

Informera arbets- och näringsbyrån om att du har påbörjat ett deltidsarbete. När du ansöker om dagpenning,