9.10.2019

Jag kommer att få skatteåterbäring. Påverkar den min dagpenning?

En personlig skatteåterbäring påverkar inte dagpenningen.

20.6.2017

När uppfylls mitt arbetsvillkor på nytt och när börjar utbetalningen av dagpenningen om från början? Jag har fått dagpenning för maximitiden och arbetar återigen.

Utbetalningen av dagpenning börjar på nytt när du har arbetat upp 26 kalenderveckor som uppfyller arbetsvillkoret. I det nya arbetsvillkoret kan inte sådana arbetsveckor användas som har använts för beräkningen av det förra arbetsvillkoret eller som ligger så långt tillbaka i tiden att de inte ryms inom granskningsperioden.

20.6.2017

Hur många utbetalningsdagar har jag kvar?

Antalet utbetalda dagar och maximitid framgår av betalningsmeddelandet och visas under Lägesinformation och Uppgifter om maximitid i eKommunikation.

20.6.2017

Jag är permitterad och arbetsgivaren betalar lön för semestertiden. Hur påverkar detta dagpenningen?

Om du får lön för semestertid som baserar sig på heltidsarbete betalas ingen dagpenning för dessa semesterdagar. Om lönen däremot baserar sig på lön för deltidsarbete så betalas jämkad dagpenning för semestertiden. Läs mer om hur semestern inverkar på dagpenningen här.

20.6.2017

Hur påverkar hemvårdsstödet min dagpenning? Kan jag få inkomstrelaterad dagpenning och hemvårdsstöd samtidigt?

Om du får stöd för hemvård av barn dras det av från den inkomstrelaterade dagpenningen. Om din make/maka deltidsarbetar, studerar eller har företagsverksamhet dras det stöd för hemvård av barn som maken/makan får av från din dagpenning.

Stöd för hemvård av barn som betalas till din make/maka dras inte av...

20.6.2017

Varför har jag inte fått dagpenning från och med den första arbetslöshetsdagen?

Innan inkomstrelaterad dagpenning betalas löper en självrisktid. Självrisktiden motsvarar 5 hela arbetsdagar, för vilka dagpenning annars skulle betalas.

Utbetalning av arbetslöshetspenning stoppas dessutom av karensperiodiseringstid och allmänna begränsningar i rätten att få dagpenning.

20.6.2017

När min anställning upphörde fick jag semesterpenning, semesterersättning och ett stödpaket. Hur påverkar dessa dagpenningen?

Om arbetsgivaren ger en ekonomisk förmån i samband med att anställningen upphör (t.ex. fallskärmsavtal, stödpaket och engångsersättning) beviljas inte inkomstrelaterad dagpenning för den period förmånen periodiseras utifrån lönen från den senaste anställningen. Periodiseringstiden räknas fram genom att den ersättning som du har fått delas med din genomsnittliga dagslön.

20.6.2017

Varför är den lön som ligger till grund för dagpenningen längre än den lön jag får för arbetet?

Den månadslön som ligger till grund för dagpenningen är inte densamma som den månadslön du har. Detta beror på att ett så kallat ArPL-avdrag (4,29 % är 2022) görs på lönen. Dessutom inverkar inte alla löneposter på dagpenningbeloppet, exempelvis semesterpenning och skattefria inkomster.

20.6.2017

Om jag blir arbetslös, hur mycket får jag i dagpenning?

Dagpenningbeloppet beräknas utifrån löneuppgifterna som du skickar till kassan som bilaga till den första ansökan. Kassan gör ingen förhandskalkyl av dagpenningbeloppet, utan dagpenningen beräknas när du ansöker om dagpenning hos kassan.

På kassans hemsida finns en dagpenningsräknare.

20.6.2017

Jag skickade precis en ansökan om dagpenning. När har jag pengarna på mitt konto?

Ansökningarna om dagpenning handläggs i den ordning de kommer in till kassan. Dagpenningen kan betalas ut när kassan har all information som behövs för att handlägga ansökan. KOKO-kassan betalar ut arbetslöshetsdagpenningar alla vardagar. Du har pengarna på ditt konto två bankdagar efter att betalningen har gått iväg från kassan.