17.5.2023

Varför begär systemet bilagan som redan skickats in?

Systemet begär automatiskt alla eventuella bilagor som behövs för behandling och ibland kan begäran vara onödig om till exempel bilagorna redan har skickats in i förväg. Om du vet att du redan har skickat in bilagan till arbetslöshetskassan behöver du inte bry dig om begäran.

17.5.2023

Hur skickar jag bilagor elektroniskt?

Efter att du skickat in din ansökan kommer systemet automatiskt att begära alla bilagor som eventuellt behövs vid behandlingen. Du kan tillägga bilagor till ansökan här: Bilagor till ansökan om dagpenning

Du kan även skicka in ytterligare uppgifter i efterhand i eKommunikationen via fliken Bilagor: klicka först Skicka-knappen,

25.1.2021

Behöver jag skicka ett löneintyg eller löneinformation till kassan?

Löneuppgifterna får vi från inkomstregistret. Uppgifterna i inkomstregistret är dock inte alltid tillräckliga. I så fall ber vi dig om mer detaljerad information eller ett löneintyg från arbetsgivaren när vi behandlar din ansökan. Om du vill kan du i samband med ansökan skicka in ett löneintyg eller löneutdrag för...

20.6.2017

Behöver jag skicka ett skattekort till kassan?

Inkomstrelaterad dagpenning är skattepliktig inkomst. Vid förskottsinnehållningen används antingen det ändringsskattekort som du ansökt om för förmån eller skattekortet för lön.

Arbetslöshetskassan får uppgifter i skattekortet för lön i regel direkt av skattemyndigheten. I några fall måste vi kanske begära om skattekortet av kunden.

20.6.2017

Min visstidsanställning har upphört. Behövs det ett meddelande om uppsägning?

När en visstidsanställning börjar avtalas det vilken dag anställningen upphör. Därför ges inget särskilt meddelande om anställningens upphörande, och då behöver inte heller något sådant meddelande lämnas till kassan.

20.6.2017

Varför ber ni om anställningsavtalet? Varför räcker inte ett arbetsintyg?

Kassan behöver anställningsavtalet för att kontrollera anställningsvillkoren. Med hjälp av anställningsavtalet kontrollerar kassan till exempel vilken längd anställningen ursprungligen var tänkt att ha, arbetstider och den uppsägningstid som tillämpas i anställningen. Huruvida det handlar om en anställning framgår också bara av anställningsavtalet.

20.6.2017

Ska jag skicka in bilagorna till ansökan om dagpenning i original?

Bilagorna till ansökan om dagpenning behöver inte vara i original. Det går bra med kopior.

20.6.2017

Vilka bilagor ska jag bifoga till ansökan om inkomstrelaterad dagpenning?

Under bilagor till ansökan om dagpenning kan du se vilka utredningar du ska skicka till kassan för handläggningen av din ansökan. När du skickar din första ansökan via eKommunikation visas i slutet av ansökan en lista över de bilagorna som behövs.