16.5.2023

När skickar arbetslöshetskassan uppgifter till Pensionsskyddscentralen (PSC) beträffande inkomstrelaterad dagpenning som utbetalats under föregående år?

Arbetslöshetskassan lämnar in betalningsuppgifter för alla som får dagpenning till Pensionsskyddscentralen en gång per år i februari. Dessutom kan ett pensionsförsäkringsbolag när som helst via ETK skicka in en elektronisk begäran om överföring av uppgifterna. Begäran om uppgifterna besvaras fyra gånger i veckan.

20.6.2017

Jag får inkomstrelaterad dagpenning och har blivit sjuk. Betalar kassan dagpenning för sjukdomstiden?

Den sjukdagpenning som FPA betalar är den primära förmånen för sjukdomstid. Om sjukdomen är kortvarig, eller kortare än självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning, betalar kassan normal dagpenning för sjukdomstiden. Vid längre sjukledighet ska man ansöka om sjukdagpenning från FPA.

20.6.2017

Jag har problem med min arbetsgivare gällande mina anställningsvillkor. Kan jag vända mig till kassan i detta ärende?

Kassan erbjuder inte juridisk rådgivning i anställningsfrågor. Kassan ger råd och vägledning i frågor som handlar om ansökning om inkomstrelaterad dagpenning och annat som är relevant för kassans verksamhet.

Om du är medlem i ett fackförbund rekommenderar vi dig att kontakta ditt fackförbund.

20.6.2017

Jag har bytt arbetsplats och min månadslön har ändrats. Behöver jag informera kassan om detta?

Du behöver inte informera arbetslöshetskassan om förändringar i anställningar om du inte ansöker om inkomstrelaterad dagpenning Vi behöver dina uppgifter först när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att meddela det egna fackförbundet om förändringar i anställning.

20.6.2017

Kan jag få dagpenning från kassan om jag studerar eller är inskriven vid en skola?

Om du studerar på heltid kan kassan inte betala dig inkomstrelaterad dagpenning. Detta gäller också bland annat under studiernas sommarlovstider. Om du däremot studerar på deltid finns inget hinder för utbetalning av dagpenning. Arbets- och näringsbyrån ger ett utlåtande till kassan huruvida dina studier är att betrakta som studier...