Förändringar i arbetslöshetsskyddet för familjeföretag i början av juli

En lagändring från början av juli medför förändringar i arbetslöshetsskyddet för företagares familjemedlemmar. En familjemedlem som arbetar inom ett familjeföretag anses i fortsättningen vara en löntagare, förutsatt att hen inte har ägarandel eller bestämmanderätt i företaget. I ett sådant fall bör medlemskapet i arbetslöshetskassan överföras från företagarkassa till löntagarkassa.

Brexit och dess effekter på utkomstskyddet

Om du är på väg eller redan har åkt till Storbritannien för att arbeta, ska du i medlemskapsärenden kontakta medlemsregistret, om du funderar över att utträda ur kassan. Storbritannien kommer att träda ut ur EU 31.10.2019, vilket innebär att Storbritannien inte längre är ett EU-land från och med 1.11.2019.

Från och med 1.4.2019 kan aktivitetsvillkoret kan uppfyllas på flera sätt

Från början av april kan aktivitetsvillkoret också uppfyllas med vissa kurser och verksamhet som anordnas av kommuner, fackföreningar, organisationer och arbetsgivare. Verksamheten som främjar sysselsättningen räknas in i aktivitetsvillkoret först när det sker under en sådan granskningsperiod för aktiviteten som börjar 1.4.2019 eller senare.