2.1.2020

Nivån på inkomstrelaterad dagpenning höjs

Grunddagpenningen höjs på grund av en nivåförhöjning och indexhöjning till 33,66 euro/dag i 2020. Höjningen av den inkomstrelaterade dagpenningen är delvis beroende av lönen.