Näin tulorekisteri vaikuttaa ansiopäivärahan hakemiseen

KOKO-kassa alkaa saada tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse liittää jatkossa kaikkia tulotietoja hakemukseesi, sillä KOKO-kassa saa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Liitä palkkatodistus päivärahahakemukseesi vielä vuoden alussa

Työttömyyskassat saavat tulorekisterin tiedot käyttöönsä heti vuodenvaihteessa, mutta tietojen hakemiseen ei voida käyttää automaattista rajapintaa heti käyttöönoton jälkeen. Tämä johtuu siitä, että pääsemme tekemään tuotantotestausta vasta 1.1.2020 alkaen. Testaamisella haluamme varmistaa, että hakemusten käsittely tulorekisteritiedoilla on jatkossa sujuvaa.

Liitä työnantajalta saamasi palkkatodistus vielä tammikuussa päivärahahakemuksesi mukaan. Näin vältämme viiveet hakemusten käsittelyssä tulorekisterin käyttöönoton aikana. Liitä palkkalaskelma myös sovitellun päivärahan hakemukseen.

Työnantajan ilmoitustapa vaikuttaa tietojen riittävyyteen

Palkkatietoja käytetään työttömyyskassoissa ansiopäivärahan määrän laskemiseen ja päivärahaoikeuden tutkimiseen. Erillisiä palkkatietoja pyydetään sinulta jatkossakin silloin, kun työnantajasi ilmoittamat tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin käyttämällä joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa päivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

Tulorekisterin käyttöönotto vaikuttaa lisäksi työttömyyskassojen hakemuslomakkeisiin. Uudet lomakkeet julkaistaan alkuvuoden aikana.

Lue lisää:
Työttömyyskassat aloittavat tulorekisteritietojen käyttämisen
Tulorekisterin verkkosivusto
Tulorekisteri TYJ:n sivuilla

Päivärahahakemusten käsittelyssä hyödynnetään jatkossa tulorekisteritietoja.