KOKO alkaa maksaa ennakkomaksua

Koronapandemian aiheuttaman hakemusmäärän kasvun takia KOKO-kassan käsittelyaika on pidentynyt. Helpottaaksemme ansiopäivärahaa hakeneiden asiakkaidemme tilannetta alamme maksaa tietyin edellytyksin ennakkomaksua.

Ennakkomaksu on 33,66 euroa päivässä. Sen maksamista ei tarvitse erikseen pyytää. Jos sinulle maksetaan ennakkomaksua, saat ilmoituksen tekstiviestillä ja/tai sähköpostitse.

Saadaksesi ennakkomaksua sinun tulee olla ollut KOKO-kassan jäsen 26 viikkoa ja sinulla on oltava esteetön lausunto TE-toimistosta koko hakemallesi ajalle. Lisäksi tarvitaan suomalainen tilinumero.

Ennakkomaksu vähennetään myöhemmin maksettavasta ansiopäivärahasta. Vähennys tehdään hakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Jos käsittelyssä todetaan, ettei sinulla ole oikeutta ansiopäivärahaan, ennakkomaksu joudutaan perimään takaisin.

Voit saada ennakkomaksua myös osittain työttömänä. Tekemäsi työtunnit lasketaan tällöin yhteen. Kahdeksan tuntia tehtyä työtä vähentää aina yhden ennakkomaksupäivän.

Esimerkki: Olet hakenut päivärahaa ajalta 4.5.–17.5. (2 viikkoa) ja merkinnyt olleesi tällä ajalla töissä yhteensä 24 tuntia. Ajalla 4.–17.5. on 10 arkipäivää ja 24 tunnin työskentely vastaa kolmea 8 tunnin työpäivää (10 – 3 = 7). Ennakkoa maksetaan siten 7 päivältä.

Ennakkomaksua ei makseta, jos olet ilmoittanut saaneesi taloudellisen etuuden työsuhteen päättyessä tai sinulla on ulosotto, lapsikorotuksen perintä tai toimeentulotuen perintä. Jos ensimmäisellä hakemuksella maksettavia ennakkomaksupäiviä on vain yksi, ennakkoa ei makseta.

Jatkohakemukset lähetetään kassaan normaalisti neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa silloinkin, kun saat ennakkomaksua. Muistathan hakea ansiopäivärahaa kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta.