31.1.2022

Omavastuuaikaa koskeva väliaikainen muutos hyväksytty

Lakimuutoksen myötä työttömälle tai lomautetulle voidaan maksaa työttömyysetuutta myös viiden päivän omavastuuajalta. Muutosta sovelletaan silloin, kun omavastuuajan ensimmäinen päivä on ajalla 1.1. - 28.2.2022.

10.9.2021

Työttömyysturvan väliaikaisille poikkeuksille esitetään jatkoa marraskuun loppuun asti

Maan hallitus esittää jatkoa väliaikaisille poikkeussäännöksille, joiden perusteella työttömyysturvan suojaosa työtuloille on korotettu 500 euroon ja liikkuvuusavustusta saa kevyemmin edellytyksin.

17.5.2021

Suojaosan korotus ja liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys saamassa jatkoa syyskuun loppuun asti

Hallitus on esittänyt jatkoa väliaikaisille poikkeussäännöksille, joiden perusteella työttömyysturvan suojaosa työtuloille on korotettu 500 euroon, liikkuvuusavustusta saa kevyemmin edellytyksin ja työmarkkinatukea voidaan maksaa myös yritystoiminnan ajalle.

8.2.2021

Tietoa väliaikaisten lakimuutosten tilanteesta

Suojaosaa, liikkuvuusavustustusta sekä työmarkkinatukea koskevat muutokset ovat voimassa 31.3.2021 asti. Ministeriön antamien tietojen mukaan lakimuutokset saisivat kuitenkin jatkoa kesäkuun loppuun asti.