Aktiivimallin mukaiset leikkaukset työttömyysturvaan jäämässä pois

Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteleman hallituksen esitysluonnoksen mukaan aktiivimallin mukaiset leikkaukset työttömyysturvaan päättyisivät 31.12.2019.

Lakimuutos tarkoittaisi sitä, että työttömyyspäivärahan saajien aktiivisuutta ei enää seurattaisi eikä päivärahaa leikattaisi vuodenvaihteen jälkeen. Jos työttömälle on maksettu päivärahaa alennettuna, se nousisi takaisin täyteen määrään 1.1.2020 alkaen.

Ennen lakimuutoksen voimaantuloa maksettaviin etuuksiin sovellettaisiin kuitenkin vielä aktiivimallin säännöksiä. Aktiivimallin mukaiset viimeiset leikkaukset tehtäisiin joulukuun työttömyyspäiviltä maksettaviin päivärahoihin, vaikka maksupäivä olisi vasta vuoden 2020 puolella.

KOKO-kassa seuraa tilannetta ja tiedottaa sivuillaan, kun lakimuutos on varmistunut.